Ple de febrer a l’EMD: arranjament de la riera de Canals, Milles Femenines i autobusos nocturns

Foto: Jordi Pascual

Quatre mocions han iniciat la sessió ordinària de la Junta de Veïns a Valldoreix en què els punts de govern més importants han estat dues modificacions pressupostàries, una per introduir el romanent de tresoreria sobrant de l’any anterior i l’altra per introduir noves despeses a partir del fons de contingències.

S’arranjarà la riera de Canals

En forma de moció institucional, és a dir, amb el suport de totes les forces polítiques, el Ple de l’EMD de Valldoreix ha aprovat projectar i dotar de pressupost l’estudi tècnic perquè se substitueixin les canonades de clavegueram que passen per la riera de Canals, traient-les de la llera on sigui possible. També es pren el compromís de netejar i retirar de les lleres tot tipus de runa i restes de velles canonades així com projectar mesures per mitigar l’erosió.

Debat sobre si les Milles han de tornar a ser femenines

Tots els grups excepte Cituadans, que s’hi ha abstingutm han votat a favor de la proposta d’ERC-MES, CUP-PC i PSC per crear abans del maig una taula de treball i, si s’escau, una comissió d’esports on treballar, de la mà dels clubs, Associacions de Familiars d’Alumnes (AFA) i associacions diverses, la visibilitat i reconeixement de les dones esportistes amb l’objectiu principal de fer que les Milles tornin a ser femenines de cara al març del 2021. També es proposa llistar totes les entitats que fan esport femení i organitzar una comissió de treball i unes jornades per promoure’l.

Es crearà una comissió d’esports

Tots els grups excepte Cituadans, que s’hi ha abstingut, han votat a favor de la proposta del PSC, ERC-MES i CUP-PC perquè abans del maig del 2020 es creï una taula de treball i, si s’escau, una comissió d’esports amb la participació de clubs, AFA, associacions lligades a l’esport, veïnatge, tècnics de l’EMD i representants polítics. Es proposa que a l’agenda d’esdeveniments esportius destaqui l’esport femení.

S’estudiarà una nova oferta d’autobusos nocturns

El govern i el grup proposant han votat a favor de la proposta de Ciutadans (la resta s’han abstingut) per estudiar tècnicament la possibilitat de reforçar el servei d’autobús nocturn que connecta l’estació de Valldoreix amb la resta de la vila. Un cop elaborat l’informe tècnic es proposa estudiar-ne la viabilitat econòmica i planificar-ne la posada en marxa.

Dues modificacions pressupostàries

El govern ha donat compte de la tercera modificació pressupostària de l’any, que no ha hagut de passar pel Ple perquè es tractava d’incorporar el romanent sobrant del 2019, un total de 468.230 euros que s’han distribuït en diverses partides; les més importants: gairebé 182.000 euros per a la reparació de les cobertes de la Masia de Can Monmany, 143.000 euros per a la reparació del mur del torrent Xoriguer, 38.500 euros per a l’execució de sentències i resolucions administratives, 23.000 euros per a la compra i instal·lació dels mòduls de l’Escola de Música, 15.000 euros per al conveni de gestió de senglars amb l’Ajuntament de Sant Cugat, 10.400 euros per als honoraris en l’assessorament de les modificacions del Pla General Metropolità (PGM) i quasi 10.000 euros per a un aparcament de patinets i bicicletes a l’Arnau Cadell.

L’altra modificació sí s’ha hagut de votar i ha estat aprovada gràcies al suport del govern i l’abstenció de la resta de grups. Aquesta inclou canvis retributius als treballadors marxats per llei i diverses inversions com ara la redacció dels projectes d’adequació i millores al clavegueram del passeig Can Bord, el torrent d’en Nonell, Can Badal i carrer Brollador (23.200 euros), l’adquisició i instal·lació de quadres de telegestió de l’enllumenat públic (19.300 euros), l’execució del camí perimetral de Can Monmany (8.900 euros) i l’adequació dels terrenys de Can Cadena (7.000 euros), entre d’altres. També es preveuen despeses com els 8.400 euros per a la reparació de la claveguera del bar del Casal i 3.000 euros més per a la partida del trofeu Vila de Valldoreix del Club de Tennis. Gairebé tots els diners surten del fons de contingències.

Notícies relacionades