La justícia deixa l'entorn de l'estació de Valldoreix fora de la trama urbana consolidada

Final de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer a l'entorn de l'estació de Valldoreix. Foto: Jordi Pascual

Josel S.L., de Núñez i Navarro, i coneguda pels santcugatencs pels seus intents d'edificar a Torre Negra, va presentar al 2012 un contenciós administratiu contra la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, l'EMD de Valldoreix i l'Ajuntament per dues resolucions, una del 14 d'abril del 2011 i una altra del 12 de juliol del 2012. En aquells acords es determinava que l'entorn de l'estació de Valldoreix i Can Cabassa serien trama urbana consolidada (TUC). Després de 4 anys, la justícia dóna la raó parcialment a l'empresa i anul·la la resolució referent a Valldoreix mentre que desestima fer canvis a Can Cabassa.

Tal com s'explica a la mateixa sentència, Josel pretenia anul·lar ambdues resolucions perquè tots dos sectors quedessin com a trama no consolidada. L'inici de tot plegat es troba al 2010 quan el Ple va aprovar inicialment la proposta de delimitació de la TUC de tot el municipi. En un informe de la directora general de comerç, però, s'excloïa “l'àrea proposada a Valldoreix” ja que la proposta de l'Ajuntament “no justifica a quins paràmetres de l'article 7 s'ajusta per a la seva inclusió”.

Tot i l'intent del govern de tornar a demanar-ho, al febrer del 2011 van tenir un nou informe desfavorable de la Direcció General d'Urbanisme. Llavors es va aprovar definitivament la TUC sense la zona de l'estació. Al juliol del 2012 es va presentar un nou requeriment acceptat per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en què, finalment, aquest àmbit s'incloïa a la TUC.

Josel considerava, però, que, basant-se en els diferents informes desfavorables previs, no hi havia justificació per al canvi. A més, també considerava que la zona de Valldoreix no complia els punts del Decret-llei 1/2009 en què es regulen les TUC. La sentència es basa en aquest mateix text per dir que l'informe de la Direcció General de Comerç pel qual la zona havia de quedar fora de la TUC havia de ser vinculant. Al juliol del 2012 la resolució que permetia incloure l'entorn de l'estació de la vila a la TUC no incloïa l'informe desfavorable vinculant i, per això, la sentència n’anul·la l’informe.

Sobre Can Cabassa

La part del recurs referent a Can Cabassa ha estat desestimada ja que la justícia considera que allò al·legat per Josel no és cert. L'empresa deia que la incorporació de l'àmbit a la TUC no era possible perquè “mai es podrien inserir” els usos comercials als baixos que permetrien fer de Can Cabassa una trama urbana consolidada. Si bé, tal com queda recollit al Pla Parcial d'Ordenació (PPO) del sector, la possibilitat està recollida i, de fet, hi ha edificis amb plantes baixes destinades a comerços. D'aquesta manera, l'al·legació de Núñez i Navarro queda desestimada.

Més enllà dels costos en advocats, l'Ajuntament no haurà de pagar cap sanció ja que la resolució es limita a anul·lar la resolució referent a Valldoreix i desestimar “les pretensions relatives a l'àmbit de Can Cabassa”. El govern, segons fonts institucionals, valora ara conjuntament amb els responsables de l’EMD si presenta un recurs de cassació. Esperen decidir-ho abans que acabi el mes.

Antoni Serra, director d’àmbit d’Urbanisme i Projectes, explica que l’expulsió de la TUC provoca que no s’hi puguin implantar comerços de més de 2.500 metres quadrats a la zona, a excepció d’aquells “considerats com a singulars”, és a dir, “els establiments de venda a l’engròs, els establiments dedicats essencialment a venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i vivers”.  

Tot i que l’àmbit urbanístic de l’estació està aturat i inclòs al contenciós presentat per l’oposició per la modificació del PGM a 6 àmbits del municipi, Serra explica que “l’ordenació que s’havia aprovat en el planejament de les zones verdes de Valldoreix té el mateix sentit estant dins o fora de la TUC”. Ara bé, apunta que és “un element més a tenir en compte en relació a com repensar aquest àmbit i la seva ordenació”.

Què és una TUC?

Les trames urbanes consolidades tenen en compte el possible ús comercial en zones principalment residencials. Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, les TUC inclouen els nuclis històrics i eixamples amb ús residencial dominant i compatible amb l'ús comercial, les àrees residencials plurifamiliars continues amb usos comercials inserits als residencials i les no contínues amb una densitat superior a 40 habitatges per hectàrea. També les àrees residencials unifamiliars contigües a qualsevol dels 3 tipus de zones anteriors. Tots els municipis amb més de 5.000 habitants així com les capitals de comarca estan obligats a delimitar les TUC del seu terme.

Notícies relacionades