El nou govern de Valldoreix té salaris més alts i l'oposició més baixos que la legislatura passada

Foto: Jordi Pascual

Sembla complicat que CUP-Procés Constituent, ERC-MES i Ciutadans puguin arribar a fer un document conjunt partint de les seves diferències ideològiques. Si bé, el primer Ple de la legislatura a Valldoreix ha vingut precedit d'això. Després de la decisió del nou govern de l'EMD d'augmentar-se els salaris (exceptuant el del president Josep Puig) i rebaixar els de l'oposició, aquests tres partits han escrit un document que han fet arribar als mitjans de comunicació just abans de la celebració del primer ple dijous 25 a les set de la tarda. Els propers seran cada penúltim dijous de mes.

Els quatre vocals de l'oposició coincideixen en criticar la decisió partint del fet que els salaris dels treballadors de l'EMD estan congelats. Creuen que la decisió no respon a un ajustament general en benefici de la institució i que, a més, tot plegat va en la línia oposada a aquella que plantejava Puig en el seu discurs de presa de possessió, quan parlava de mà estesa, col·laboració i participació.

D'aquesta manera, Bernat Gisbert i Xavier Gavaldà dedicaran mitja jornada i cobraran 15.500€ l'any (1.250 més que la legislatura passada). Susanna Herrada i Joaquim Castelló dedicaran un 75% de la jornada i passaran de cobrar 14.250€ a 26.100€. Mentrestant cada vocal de l'oposició cobrarà 5.040€ (4.160€ menys que la legislatura passada). Puig mantindrà la jornada completa amb dedicació exclusiva (37'5 hores setmanals) i tindrà un sou de 43.710€.

L'assistència als plens ordinaris o extraordinaris dels regidors sense dedicació exclusiva es remunera en 240€ mentre que l'assistència a les juntes de portaveus o a la comissió especial de comptes es remunera en 200€. A més, cada grup municipal rebrà 700€ anuals i 300 per cada vocal. D'aquesta manera, CiU-Actuem rebrà 1.900€, la CUP-PC 1.300€ i ERC-MES i Ciutadans 1000€ cadascun.

El debat d'aquest punt, el setè en l'ordre del dia, s'ha centrat en els temes plantejats al document de CUP-PC, ERC-MES i Ciutadans. Mentre que Xavier Gavaldà, encarregat de la cartera d'economia, assegurava que els canvis pretenen “redreçar el que s'estava fent que no era del tot correcte”, la resta de grups han criticat que l'augment sigui únicament pel govern. Ferran Margineda, vocal de CUP-PC i portaveu en aquest Ple per l'absència de Xavier Humet, explica que això li genera dubtes i que sembla que la feina de CiU tingui més valor que la de la resta dels grups. Proposava la creació d'una caixa de resistència amb la reducció de salaris.

Noël Climent, portaveu d'ERC-MES i en veu també dels partits que formaven part de Valldoreix Decideix, criticava aquesta decisió unilateral en un afer tan complex com l'economia i proposava un acord per reduir els salaris de tots els vocals. Finalment, la Susanna Casta, de Ciutadans, acceptava que la reducció de salaris a l'oposició significava un gran estalvi però que no hauria d'anar a parar als sous del govern. Reivindicava, també, la feina dels vocals de l'oposició. Malgrat el debat, els cinc representants de CiU-Actuem han votat a favor aprovant tots els canvis.

Compatibilitat presidència-empresa

Josep Puig com a president i administrador d'Instal·lacions Josep Puig, S.L. necessitava que el Ple aprovés la compatibilitat d'aquestes feines. El president va haver d'abandonar la sala pel debat però això no va dificultar que els vocals de CiU acabessin aprovant la compatibilitat ja que consideren que això no afecta a la dedicació exclusiva de les 37'5 hores setmanals.

Els partits de l'oposició, però, es mostraven preocupats en diferents sentits. Margineda explicava el codi ètic de la CUP on s'accepten compatibilitats però no superar més de dos cops i mig el salari mínim interprofessional. Climent explicava que indirectament l'EMD podria afavorir Puig en alguna adjudicació a una empresa de la qual l'empresa del president n'és proveïdora. “Això pot significar incórrer a un delicte”. Finalment, Casta únicament demanava la màxima transparència en l'afer, aprofitant per reivindicar l'ús de la web de transparència.

Pel grup de CiU tot això va ser una sorpresa. No esperaven que l'oposició no acceptés la compatibilitat. Responien a la CUP dient que les accions de l'EMD s'han d'ajustar a la legalitat i no a cap codi ètic i a ERC-MES dient que allò que plantejava Climent se'n diu prevaricació, impossible que succeeixi amb la tasca de la secretària interventora, segons el seu punt de vista. Finalment quatre vots de CiU a favor, dos en contra (CUP-PC i ERC-MES) i una abstenció (C's).

Modificació dels pressupostos i participació

Un altre dels punts feixucs del dia era la modificació pressupostària 6/2015. Bàsicament es basava en incorporar i modificar un seguit de partides. Moltes d'elles eren menors de 5.000€ i es basaven en reparacions. Si bé, destaca una partida prevista de 21.680€ destinada a redactar un Pla d'Actuació Municipal que s'haurà de licitar. També hi ha dues partides de 15.000€ a mode d'inversió en material per fer actes culturals així com l'espai on guardar-lo. El servei de substitució de cultura precissa de 8.000€ mentre que uns altres 7.500€ van destinats al Ferran Clua per reparar alguns desperfectes a jocs infantils, entre d'altres. Cal sumar-li també la partida de més d'11.000€ pel servei de neteja del centre.

Tot i la gran quantitat de xifres, l'oposició no ha fet gaire crítiques. Ciutadans ha votat a favor de la modificació mentre que ERC-MES, partint de la desconeixença de l'adequació de les partides al seu objectiu, s'ha abstingut. Únicament hi ha hagut el vot en contra de Margineda que ha defensat un pressupost participatiu superior als 80.000€ pronosticats ja que considera que aquesta xifra no dista de la quantitat destinada als diners de lliure disposició dels barris de Sant Cugat i una EMD hauria de fer participativa una quantitat superior.

Nervis

La resta de punts del dia s'han aprovat sense sorpreses. En cadascuna hi ha hagut l'abstenció o vot contrari d'alguns dels grups però la majoria de CiU-Actuem ha permès l'aprovació. D'aquesta manera s'han acceptat els nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats (únicament membres del govern, fet que ha recriminat Margineda), s'ha nomenat el tresorer i s'ha aprovat la creació de la Comissió de comptes.

Més enllà de la vesant política de tot plegat, si una cosa ha caracteritzat el ple ha estat l'estrena de molts dels vocals; tots els de l'oposició, de fet. Això ha permès alguna escena d'humor amb vocals prenent un rol que no els pertocava o fent-se un embolic en els seus discursos. En definitiva, però, ha estat un ple tranquil amb una majoria absoluta que de moment no ha fet gala del diàleg que explicava Puig al discurs del Ple d'investidura.

Notícies relacionades