El camí de la Salut s’arranjarà però no s’urbanitzarà

Plànol de l’arranjament. Imatge extreta del projecte d'arranjament del Camí de Can Montmany

El camí de Can Montmany, que actualment comença a la rotonda d’accés a l’autopista AP-7 i finalitza a la masia de can Montmany, ha sigut i és el camí que connectava la plana del Vallès amb els primers contraforts de Collserola. Actualment aquest camí absorbeix part del tràfic vehicular que te com a destí l’oest de Valldoreix i també una part de passejants i ciclistes que volen endinsar-se per Collserola, ja sigui pel camí de la Salut, ja sigui vorejant la serra al límit sud de Valldoreix.

El camí de la Salut, que és una part del camí de Can Montmany, va aparèixer a la plana pública quan l’oposició va presentar un contenciós administratiu en contra de la modificació del PGM. Segons el contenciós, quan l’Ajuntament adquireix part dels terrenys on hi ha el camí de la Salut per situar-hi les zones verdes que s'havien de traslladar pels convenis amb els veïns de les rieres de Valldoreix, els propietaris tindrien l’obligació de pagar la urbanització del carrer.

Pocs dies després de la presentació del contenciós contra la modificació del PGM Damià Calvet, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda,  va desmentir el que havia dit l’oposició i va indicar que un cop adquirides les  zones verdes van passar a formar part del Parc Natural de Collserola. En l’adquisició, també segons Calvet, l’Ajuntament hi va comptabilitzar el valor de la urbanització i es va descomptar en l'adquisició.

Amb aquestes afirmacions de Calvet el que s’indicava en el contenciós de l’oposició quedava en entredit. Finalment, tal com es va aprovar en sessió plenària de l'EMD, el camí de la Salut tampoc no s’urbanitzarà sinó que es durà a terme un arranjament. Segons es pot observar en el projecte d’arranjament, el camí està molt malmès i per tant es durà a terme l’obra per tal de millorar-ne l’estat l’actual amb una sèrie d’actuacions que no tenen res a veure amb la urbanització. 

L’actuació que es durà a terme consisteix bàsicament en segregar el vial en una part per circulació exclusiva per vehicles i una part per circulació segregada per a vianants. Aquestes dues vies es separaran mitjançant una cuneta i pilones de fusta. L’arranjament està valorat en 217.819,70 €. 

Notícies relacionades