habitatge

Mig mandat sense noves promocions d’habitatge

Més enllà de l’escenificació del Ple sobre l’estat de la ciutat, una sessió avorrida i reiterativa per a les persones que seguim atentes l’evolució de les sessions plenàries ordinàries, el govern ha arribat a mig mandat amb molts interrogants. Tenen raó les forces del tripartit quan es posen les mans al cap davant d’algunes afirmacions de l’oposició, especialment quan s’utilitza la neteja i el manteniment com a un dels eixos principals de la crítica al govern.

El projecte Ragull com a excusa (part 2)

Tot i el risc de fer-me reiteratiu, plantejo tres aspectes a tenir en compte: a) la necessitat d’impulsar una política més decidida de construcció d’habitatges de lloguer de protecció oficial; b) la confrontació de dos models de ciutat, l’extensa o la compacta, quelcom que els urbanistes discuteixen des de fa temps; i c) què entenem per model de ciutat, la qual cosa ens porta a parlar de la segmentació del sòl, és a dir, de la distribució desigual de la població en funció de la seva capacitat adquisitiva.

Ètica judicial i desnonaments

Catalunya és la comunitat amb més desnonaments de l’estat espanyol. D’aquests, la gran majoria els pateixen les persones que no han pogut fer front al pagament del seu lloguer, i una cinquena part, les que no han pogut pagar la hipoteca.

El projecte Ragull com a excusa

El tren elèctric arribà el 26 d’octubre de 1917 i tot canvià. Entre 1920 i 1936 la població creixé un 132%, res no vist fins aleshores; el gruix dels nous habitants, òbviament, procedien de Barcelona. La gent podia viure a Sant Cugat i treballar a Barcelona, tota una novetat.

Pàgines