Els diners de lliure disposició dels districtes s'han de poder utilitzar per dinamitzar el comerç d'un punt concret del barri en qüestió?

Pestanyes primàries