La falta d'equipaments per a la gent jove pot justificar l'ocupació d'un espai?

Pestanyes primàries