Creus que s'haurien de canviar els noms dels carrers relacionats amb la dictadura?

Pestanyes primàries