El soroll i la dificultat de relació, la mediació del 2016

per Miquel Margalef

Política

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Gràfics realitzats a partir de les dades cedides per l'Ajuntament.

El consistori ha renovat el servei de mediació comunitària i aquest nou contracte té una durada de 2 anys. L'adjudicació del servei es va fer oficial el passat 17 de març i es van rebre dues sol·licituds a través de concurs públic. Una d'elles, però, ha quedat descartada durant el procés per no haver assolit el llindar mínim de punts en la valoració dels criteris. L'empresa Portacabot ha estat finalmnet l'ha que s'ha quedat el contracte públic que li permetrà prestar el servei de mediació al consistori. El pressupost de licitació final és de 78.100 euros amb IVA

El servei du a terme un procediment no jurisdiccional de resolució i prevenció de conflictes, de caràcter voluntari i confidencial, adreçat a que les persones gestionin per elles mateixes la solució dels conflictes mutus que els afecten, amb l’assistència d’una o dues persones mediadores. La mediació comunitària té per finalitat facilitar les relacions entre les persones evitant els procediments de caràcter contenciós i fomentar, en conseqüència, la cohesió social. Així ho defineix el reglament del servei municipal de mediació. D'aquesta manera, la nova empresa s'haurà d'enfrontar a reptes de mediació tan grans com el Pacte per la Nit. 

Les dades del 2016

Ja fa anys que el consistori té en funcionament el servei de mediació. Segons indiquen les dades de la mediació realitzada l'any passat, el número de casos tancats va arribar a 76, incrementant en nou respecte al 2015. La mitjana de dies laborables transcorreguts entre la sol·licitud rebuda i la primera intervenció tècnica és d’1,3 dies, havent estat l’any anterior d’1,4 dies i el 2014 d’1,8. 

Dels 76 casos tancats, que no vol dir resolts, la tipologia més generalitzada és la veïnal, que arriba al 80% dels casos. Gairebé totes les estadístiques en relació a la tipologia són molt semblants a les del 2015, només destaca l’alça de la demanda de casos relacionats amb activitats econòmiques i la baixa dels casos familiars. Sobre les problemàtiques principals dels conflictes, es mantenen al capdavant les dificultats de relació i comunicació i els temes relacionats amb el soroll, que sumats pràcticament corresponen a la meitat dels casos, amb uns percentatges molt semblants. 

Pel que fa a la distribució dels casos de mediació per zones, el Centre-Est és el districte on hi ha més casos, fins a un 36% de la mediació durant el 2016 es va realitzar en aquesta zona. Destaca la gran diferència respecte al Centre-Oest, que només va rebre la petició de mediació en vuit casos. Mira-sol és la segona zona amb més casos, 16, arribant així al 21%. Ja força despenjat el segueix La Floresta amb 10 peticions de mediació i amb vuit Les Planes. Tanca l'estadística Valldoreix, amb només cinc casos al llarg de tot el 2016. 

Les dades de l'any passat també destaquen que gairebé el 50% dels casos van arribar a l'empresa de mediació de manera directa, és a dir, perquè els implicats hi van acudir. El perfil majoritari de les persones ateses és molt similar al del 2015: dones (64%), nacionalitat espanyola (91%) i entre 31 i 64 anys (70%).

Recorda que elCugatenc és possible gràcies a les subscripcions
Tu també pots donar-li suport per 5 euros al mes Subscriu-t'hi

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article