Punts del govern al Ple d’abril: 40 anys d’Ajuntament democràtic, registre d’interessos i pisos turístics

Foto: Jordi Pascual

El Ple ordinari corresponent al mes d’abril del 2019 ha tingut nou punts de govern, entre els quals destaquen la declaració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics i la retirada momentània de la modificació urbanística que afecta a diversos punts de la Floresta i Valldoreix. Pots consultar el debat de les mocions i la contracrònica de la sessió plenària.

40 anys d’ajuntaments democràtics

La junta de portaveus ha pactat un petit manifest pels 40 anys d’ajuntaments democràtics en commemoració de les primeres eleccions locals celebrades el 3 d’abril del 1979: “Les diferents forces polítiques representades en aquest consistori volem commemorar i celebrar aquesta fita històrica de construcció municipal i nacional on els ajuntaments han estat un baluard infranquejable de la democràcia en el nostre país”. Es comprometen a fer un acte de commemoració un cop passades les municipals del mes vinent.

Registre d’interessos dels càrrecs electes

Tots els grups han votat a favor d’un dictamen per a la creació d’un Registre d’Interessos de l’Ajuntament en què es recolliran les possibles incompatibilitats dels càrrecs electes en l’exercici de la funció pública. Això passa per recollir la informació sobre la declaració de béns i drets patrimonials.

S’atura la modificació del PGM a la Floresta i Valldoreix amb ús hoteler a la Masia Rosàs

El govern ha retirat una proposta de modificació urbanística que es basa en l’aprovació dels inicis dels treballs ara fa un any. L’objectiu del tràmit, que afecta diverses zones de la Floresta i Valldoreix és millorar la connexió, completar la centralitat de Valldoreix i millorar els accessos de trànsit rodat. La modificació permet completar el parc forestal en diversos indrets propers a rieres, tenir noves reserves de verd urbà a Valldoreix, autoritzar l’ús hoteler a la Masia Rosàs, suprimir una reserva viària que no es té previst executar i ajustar el planejament a la realitat existent. La mesura reforça la centralitat de Valldoreix en tant que contempla l’aparcament de Can Cadena i l’ús hoteler. El problema és que la propietat de la Masia Rosàs no està d’acord amb l’operació i aboca l’Ajuntament a un nou procés judicial. A petició de l’oposició, el govern ha optat per aturar el procediment i aprovar-lo posteriorment amb un Ple extraordinari esperant arribar a un acord abans d’acabar el termini del tràmit.

Inici dels tràmits per regular els pisos turístics

Tots els grups polítics a excepció de Ciutadans, PSC i PP (que s’han abstingut) han votat a favor del dictamen per iniciar els treballs per a la regulació de la implementació de pisos turístics a Sant Cugat. Segons dades facilitades per l’Ajuntament, al 2018 es va arribar al màxim històric de 80 pisos turístics, la majoria d’ells en edificis plurifamiliars i al centre de la ciutat (38), tot i que amb forta presència a la Floresta (22) i Volpelleres (12). La regulació es farà a través d’una modificació del Pla General Metropolità.

Preu públic per als cursos culturals al Museu

Tots els grups polítics a excepció de Ciutadans, PSC, PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc (que s’han abstingut) han votat a favor de la incorporació d’un preu públic per als cursos culturals al Museu municipal. Seguint el criteri dels preus d’altres tipus de cursos, es preveu un preu base de 8,10 euros/hora i amb un preu promocional de 6 euros/hora per a persones en atur, pensionistes, jubilats i cursos on interessi la promoció de l’activitat.

Cap candidat a ser director d’Economia i sotsdirector d’Innovació

PDECAT-Demòcrates, ICV-EUiA i el regidor no adscrit Xavier Cortés (Units per Avançar) han aprovat la modificació de la plantilla de personal vigent per tal d’amortitzar les places de director d’Economia i sotsdirector d’Innovació després de no haver-se presentat cap candidat en els concursos públics encetats pel consistori per ajustar-se a la legislació vigent –abans els càrrecs eren elegits a dit pel govern.

Notícies relacionades