Política de privacitat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'ús del lloc web www.elcugatenc.cat propietat de L'Avenir (entitat en constitució per Xavier Boix Roca, Miquel Margalef i Simó, Jordi Pascual Mollá i Patricia Cirera), en endavant L'Avenir, és absolutament voluntari i suposa l'acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant Usuari, de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment que es trobi en la present direcció, per la qual l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves la present política de privacitat abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, ús, etc. en aquest lloc web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària a la disposada a la legislació vigent. L'Avenir es reserva el dret a retirar l'accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat a estes Condicions Generals d'Ús.

L'Avenir es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d0Ús així com qualsevol de les altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

2. OBJECTE

L'Avenir proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.

A www.elcugatenc.cat podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no estan gestionades per L'Avenir. Aquests enllaços provenen d'altres fonts d'informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggerència per a la visita de les pàgines de destí i, pet tant, L'Avenir declina tota responsabilitat que pugui sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usiari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserint al lloc web pertanyen a L'Avenir o als seus llicenciants, llevat en l'apartat anterior referent a hipervincles.

L'Avenir és titulars dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements.

Per tant, l'usuari sols està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta i a descarregar en una sola computadora una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat intel·lectual.

Alhora queda prohibit suprimir, eludir o manipular el «copiright» i altres dades identificatives dels drets de www.elcugatenc.cat així com els dipositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir els continguts.

L'Avenir autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions: que l'enllaç no s'estableixi des d'un lloc web els continguts del qual resultin contraria a la Llei, a la moral i a l'ordre públic, que no s'ofereixi una imatge de L'Avenir o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial o equivocada, que no es creï la impressió que concorre una inexistent relació o vinculació comercial entre L'Avenir i els titulars, responsables o anunciants des de la que es crea l'enllaç, quan aquest no sigui el cas, que no es creï la impressió que els continguts o lloc web de L'Avenir pertanyen o han sigut dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s'estableix l'enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d'accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'Usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s'ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

  • Realitzar actuacions que puguin produir en la web o través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de mal als sistemes de L'Avenir i tercers.

  • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l'enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa,

  • L'Avenir no pot assumir ninguna responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de L'Avenir.

5. CONDICIONS LEGALS D'INFORMACIÓ GENERAL

L'Avenir en compliment amb allò disposat a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l'accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i direcció de comunicacions.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

L'Avenir compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i la resta de la legislació que la desenvolupa.

Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l'accés a determinada informació i contingut, l'Usuari haurà prèciament de donar-se d'alta com a tal, havent d'acceptar en la forma establerta en el mateix, d'acord amb la LOPD, el tratament de les seves dades personals, per a poder ser incorporat al nostre fitxer.

L'Avenir es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o petinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits a través del formulari habilitat a tal efecte i a accedir a les peticions d'informació sol·licitades per l'Usuari, essent el responsable del tratament L'Avenir.

D'altra banda, s'informa als Usuaris de l'ús de cookies per a obtindre informació i realitzar anàlisis estadístics sobre l'ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza L'Avenir són anònimes i no es refereixen a dades personals de l'Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l'Usuari. La identitat de l'Usuari mai es inserida directament a la cookie i per tant no se'l pot identificar.

El protocol utilitzat es tracte d'un protocol sense estat, el que significa que no es tenen mitjans per a relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix a la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines ha pogut enviar, inclús encara que hagem connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L'Avenir declina tota responsabilitat en cas que l'accés i les visites a la seva web es veiessin impossibilitades o dificultades per una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a L'Avenir, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres suposats de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclús els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota la responsabilitat derivada dels danys i prejudicis que pogués sofrir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

L'Avenir no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualsevol dany i prejudici produït o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui de la seva naturalesa, que es deriven de l'ús de la informació i de les matèries contingudes al web www.elcugatenc.cat.

Amb els límits establerts en la Llei, L'Avenir no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d'actualització i precissió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.