Tot collint el que sembrem

La Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat inicià la seva lluita en defensa de les pensions públiques i de qualitat fa tres anys en resposta a la congelació de les pensions amb la revaloració del 0,25% imposat pel govern de Mariano Rajoy.

A tal efecte vam cridar el conjunt de pensionistes i jubilats a concentrar-nos davant del nostre Ajuntament per reclamar l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC, cosa que anem fent dilluns rere dilluns a les 12 hores, alhora que la resta de pensionistes de l'Estat ho feia davant dels seus ajuntaments.

No solament lluitem per tal que les nostres pensions es revalorin segons el cost de la vida, també ens ocupa la lluita per mantenir una Seguretat Social no deficitària. I també per unes pensions públiques i de qualitat.

A partir de l'any 2011, amb l'agreujament de la crisi financera, el govern del Partido Popular es va dedicar, any rere any, a buidar el Fons de Reserva de la Seguretat Social, l'anomenada guardiola de les pensions, que aquell any presentava un saldo de 66.800 milions d'euros. Durant el citat període de buidatge, la Seguretat Social anava perdent una font d'ingressos molt important. Els Pressupostos Generals de l'Estat aportaven a la Seguretat Social importants quantitats d'euros a través dels interessos del deute, ja que la major part del Fons de Reserva es feia servir per comprar deute del Tresor, que generava una rendibilitat anual. Des de l'any 2000, s'havia generat un rendiment de quasi 29.000 milions d'euros que incrementaven el Fons de Reserva.

D'aquesta situació arribem als darrers anys, en què els fons de la guardiola no són prou per a fer front a les obligacions del pagament de les pensions, per la qual cosa el govern ha de "prestar" a la Seguretat Social diferents quantitats per cobrir aquests pagaments.

Davant d'aquesta realitat, la nostra plataforma ha denunciat dilluns rere dilluns en les nostres concentracions, que no és cert que la Seguretat Social sigui deficitària i que és absolutament necessari perquè no ho sigui que els governs no han finançat les seves polítiques socials tot recorrent a la Seguretat Social. Tots els pagaments per finançar polítiques actives d'ocupació, deduccions i subvencions a les empreses, els salaris del funcionariat de la Seguretat Social, els càrrecs per viduïtat, orfandat, maternitat, així com les pensions no contributives, són càrrecs que no ens cansàvem de reclamar que anessin a compte dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Un sistema de pensions com el nostre, és a dir un sistema de pensions contributives, es finança sense problemes amb les aportacions realitzades per empreses i treballadors. Cal treure de la caixa de la Seguretat Social tots aquells pagaments que no li són propis per tal que vagin a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

I aquestes reclamacions, fetes amb molta insistència, han estat recollides per les recomanacions del Pacto de Toledo.

D'aquí ve el títol. Les recomanacions que el Pacto de Toledo ha presentat recentment a la consideració del Congreso de los Diputados i que han estat aprovades completament, en són 22 que s'han d'aplicar per a la futura reforma de les pensions amb l'objectiu de garantir la seva sostenibilitat.
Aquestes recomanacions recullen tres de les nostres principals reivindicacions: Revaloració de les pensions basant-se en l'IPC.Treure "despeses impròpies" de la caixa de la Seguretat Social. I garantir que el sistema de pensions sigui públic.

Però ara arriba el moment de plasmar en lleis aquestes 22 recomanacions, és per això que hem de seguir atents a la forma en què es recullen en la llei; per exemple, es recull l'IPC any a any (que pot ser positiu o negatiu)? O l'IPC de diversos exercicis en períodes no molt llargs acotats en el temps?. D'altra banda, respecte a les "despeses impròpies", el govern ja ha començat a plasmar, en el projecte del pressupost per a l'any 2021, un traspàs de 14.000 milions d'euros, que segons diuen, seguirà augmentant en els pròxims anys. El govern ha xifrat el total de "despeses impròpies" en uns 23.000 milions d'euros en 2023.

 

Hem de mantenir-nos atents. La nostra lluita continua.

Les concentracions dels dilluns a les 12 hores davant de l'Ajuntament es mantenen, conscients que el govern actual és sensible a les nostres reivindicacions, estarem en guàrdia per si algun poder fàctic pretén fer-li doblegar el braç.

Antonio Asensio Madrid
Membre de la Junta de la Plataforma Pensionistes de Sant Cugat

Notícies relacionades