Manifest d'entitats vinculades a la defensa dels drets de la gent gran

MANIFEST D’ENTITATS VINCULADES A LA DEFENSA DELS DRETS DE LA GENT GRAN

Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

— Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de comunicació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.

— Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de contagiar el nostre entorn.

— Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos insuficient per garantir un servei digne a les persones usuàries.

Per tot això, DEMANEM a totes les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES dotades de competències (Ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat):

IMPLANTAR immediatament els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària.

PROPORCIONAR tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballadors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.

ASSEGURAR que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.

ASSEGURAR que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment. 

Les entitats i les associacions adherides a aquest manifest expressem el nostre reconeixement I agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situación d’emergència sanitària i social.

Barcelona, abril de 2020

ENTITATS I ASSOCIACIONS ADHERIDES:

AFOPA (Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya)

Associació Ciutadana pels Drets de les Dones

Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona

Can 70-Habitatge Cooperatiu

Càtedra de Bioètica UVIC·UCC Fundació Grífols

Comissió de Pensionistes i Jubilats de l’Hospitalet

CONFAVC(Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya)

Consell Assessor de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona

Coordinadora de FeSalut Lleida

Coordinadora Nacional de Pensionistes i Jubilats de Catalunya

Coordinadora Residències 5+1

DMD (Associació Dret a Morir Dignament)

FEATA (Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat)

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Federació d’Associacions de Veïns de Manresa

Federació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya

Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya

Fundació FiraGran

Fundación Edad & Vida

Fundació Pasqual Maragall

Fundació Privada Amics Gent Gran

Fundació Víctor Grífols i Lucas

HERA (Osteoporosi-Menopausa Associació de Dones)

Hospice - Associació per a l’Acompanyament al Final de la Vida

Jubilación Anticipada Sin Penalizar

Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa

Moviment per unes pensions públiques i dignes de Rubí

Observatori de Bioètica i Dret UB

Plataforma en Defensa de les pensions i els drets de la gent gran de Manresa

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès

Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat

Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya

Sindi.Cat Jubilats

Xarxa d’Expertesa per a la Construcció de Coneixement Compartit (Universitat Autònoma de Barcelona)

Notícies relacionades