Espècies "invasores" i benestar animal

Les mal anomenades espècies "invasores" són aquelles descrites com exòtiques o foranies, introduïdes a un hàbitat que no és el propi i que poden causar danys ambientals i afectar els ecosistemes existents.

A Catalunya hi ha més d'un miler, essent-ne la principal causa de la pèrdua de biodiversitat; per aquesta raó, sovint les espècies invasores són capturades i eliminades cruelment: captures amb un alt nivell d'estrès i posterior eliminació dels individus i la cacera són els mètodes predilectes. Es tracta doncs d'animals socialment i oficialment denigrats, despreuats, com es desprèn ja només pel seu nom: i és que no són animals que hagin arribat per envair ecosistemes aliens, sinó que han estat introduïts per l'ésser humà; tanmateix, sembla que ens desfem de la nostra part de responsabilitat i culpem i responsabilitzem als mateixos animals de la seva condició.

I només pel fet de no ser una espècie originària, ens hem adjudicat el poder d'abusar-ne i massacrar-les.

En efecte, la gestió de les espècies invasores és un dels assumptes que més confronten la protecció del medi ambient i la del benestar animal: la preservació de la biodiversitat és sovint raó pel seu assassinat, sense tenir en compte la sensibilitat de cada individu.

És doncs important recordar que, més enllà de l'espècie i la seva condició, cada individu compta, cadascun té sentiments i una vida pròpia que pretenem prendre i destruir només pel fet que algú, en algun moment, va decidir portar aquí l'espècie.

Per aquesta raó cal tenir present que existeixen mètodes ètics de gestió d'aquestes espècies, protocols amb els que protegir el medi ambient i evitar causar sofriment i la mort d'altres animals, actuacions per les que el conjunt de la ciutadania ha de vetllar, assumint la responsabilitat que ens pertoca i procurant el benestar i respecte per la vida de tots i cadascun dels animals amb els que compartim el planeta.

Andrea Xaxo Torres, membre de la Plataforma Animalista de Sant Cugat.

Andrea Xaxo, membre de la Plataforma Animalista (PAS)

Notícies relacionades