“Respecte a l’escrit del sr. Jordi Pascual” Joan Carles de Blas

Voldria, un cop passats uns mesos des de la publicació en el digital elCugatenc de l'escrit del sr. Jordi Pascual, fer els següents aclariments.

Mai he desenvolupat les funcions d'inspector en cap de la policia local de Canet de Mar contractat irregularment.

Tots els nomenaments, com tots els que hi ha de forma interina a les policies locals catalanes i que es van prorrogant en moltíssims casos i cossos, es basen en la legislació vigent de la llei 16/1991 de policies locals de Catalunya i del decret 233/2002 d'accés, promoció i mobilitat a les policies locals de Catalunya.

Val a dir que qualsevol persona que es sentís agreujada o perjudicada per aquests actes administratius de nomenament té la potestat de presentar un contenciós administratiu, cosa que no va fer ningú durant els quasi tres anys de desenvolupament del càrrec.

Afegir que per seguretat jurídica meva, tots els nomenaments van ser sempre entrats a registre adreçats al departament de recursos humans de la meva unitat administrativa d'origen de la qual sóc funcionari de carrera, l'Ajuntament de Barcelona, per tal de si havia alguna irregularitat fos advertit. Mai se'm va advertir de cap irregularitat.

Vull pensar que la carta del sr. Jordi Pascual no ha condicionat el desenvolupament del procediment de designació de director de l'àmbit de seguretat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Vull afegir que, al meu entendre, aquesta carta el que tampoc tenia era un bon fonament deontològic periodísticament parlant ja que amb mi, ningú va parlar per contrastar informacions abans de publicar la carta que considero falta a la veritat en molts aspectes.

Sense res més a dir. Sempre a la vostra disposició per treballar per la veritat.

Joan Carles de Blas, llicenciat en Filosofia i màster en Polítiques Públiques de Seguretat

Aquest article és una rèplica a Un exinspector de policia de Canet contractat de forma irregular aspira a ser director de seguretat

Notícies relacionades