Quina d'aquestes mesures prioritzaries en la prevenció del 'botellón'?

Pestanyes primàries

Redefinir el model d'oci per al jovent (ubicació de sales, preus, oferta pública...)
45% (41 vots)
Augmentar les xerrades als centres educatius
5% (5 vots)
Fer campanyes de conscienciació des d'una perspectiva de salut pública
4% (4 vots)
Dificultar l'accés i estada als llocs on es detecta la pràctica (tancament de carrers, engegar aspersors...)
9% (8 vots)
Incrementar el control policial i les sancions
36% (33 vots)
Vots totals: 91