Creus que el projecte de masoveria urbana és extensible a altres barris?

Pestanyes primàries