Publicitat

Mireia Gallego

Inacció

Hi ha una certa tendència a emprar expressions com “Seguretat social” o “Educació pública” acompanyada de l’adjectiu “gratuïta” però diguem la veritat, és un eufemisme d’allò que és una gran obvietat; tots aquests serveis públics estan pagats amb els nostres impostos, que no en són pocs.