Els primers esbossos del Complex Esportiu de Mira-sol

Plànols de la memòria i els materials gràfics del Pla. Fotos: Jordi Calbetó

La modificació puntual del Pla Especial d’assignació d’usos per poder construir el nou Complex Esportiu de Mira-sol es troba en exposició pública fins al setembre. Ara es recullen al·legacions que posteriorment hauran de ser estudiades per acceptar-les o rebutjar-les. Un cop aprovat definitivament el Pla, es podrà desenvolupar el projecte que ha de permetre la licitació d’obres. Tot i que el tràmit actual no determina els detalls de la futura construcció, sí marca unes primeres línies d’actuació en definir espais.

El primer que cal considerar és que, tal com s’havia compromès el govern al Consell de Barri del febrer, el triangle de terreny pertanyent a l’Escola Catalunya que inicialment s’havia previst com a zona a l’aire lliure del Complex Esportiu es retornarà a l’escola. Els plànols del Pla no hi recullen cap actuació tot i que com va explicar la presidenta de la Coordinadora d’AFAs, Carme Roca, no es preveu l’ampliació del pati a curt termini sinó que segurament s’aprofitarà el moviment de terres de les obres del Complex per igualar el terreny i moure la tanca.

Tot i que el consistori ha anunciat la construcció del Complex per fases, amb la de la piscina i una sala polivalent en primer terme, el Pla preveu el desenvolupament futur. D’aquesta manera, la nova proposta d’ordenació pretén donar resposta a tres activitats esportives que considera prioritàries: les piscines, una pista poliesportiva triple coberta i un camp de futbol 7. Entre tots tres espais es crearà una mena de plaça triangular que permetrà interconnectar les zones. Tot plegat de manera adjacent al ja existent camp de futbol 11.

El Pla marca la zona com un pol d’equipaments –Complex Esportiu, Escola, Casal, hort comunitari i parc– que se situa al final de dos grans eixos comunicatius verds com són el camí de Sant Cugat al Papiol i els seus parcs del voltant i la continuïtat del carrer Pompeu Fabra i Josep Irla des del Turó de Can Mates. El document s’acompanya d’un informe de mobilitat que reconeix la importància del vehicle privat en els desplaçaments a Sant Cugat –s’hi preveu un augment de 20 desplaçaments per cada 100 metres quadrats de sostre– tot i que dóna importància a la mobilitat a peu i en bicicleta pels parcs i carrils ciclables que arriben fins a la illa d’equipaments. Al solar es farà una zona d’aparcament per a 25 vehicles, el que es calcula que serà necessari tenint en compte les mides del Complex.

En el Pla es proposa un edifici centralitzat adjacent a la piscina al qual s’accedirà des del carrer Pompeu Fabra i on hi haurà serveis com bar, vestuaris o espais tècnics. A l’est li quedarà la nova pista de futbol 7 amb la grada donant al mateix carrer i al seu costat, a la cruïlla entre els carrers Pompeu Fabra i Vitòria s’ubicarà l’aparcament. A l’oest de l’edifici polivalent amb les piscines enganxades quedarà el camp de futbol 11 ja existent, que també tindrà els vestuaris al nou edifici.

El gran canvi de la realitat actualment existent es produirà a la pista del pati del darrere de l’escola, que s’ampliarà fins acollir la gran pista poliesportiva coberta amb ús compartit. Per fer-ho possible des de la perspectiva urbanística, s’han reajustat els usos d’equipaments reconeguts a la zona mantenint la divisió d’equipament esportiu i docents però alterant la frontera entre els dos.

El 9 de juny Josep Maria Àngel, com a representant del Consell de Mira-sol, va entregar una carta a la presidenta del Consell de Barri, Carmela Fortuny, demanant informació sobre l’estat d’execució d’aquests i altres projectes del barri. Sis dies més tard van rebre una resposta en què s’indicava que s’havien sol·licitat els informes perceptius als organismes competents i que el projecte s’havia aprovat via decret d’alcaldia el 12 de maig i que s’havia publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) pocs dies després.

Si bé, la informació no va aparèixer al BOPB fins el 3 de juliol, el que va fer dubtar als veïns si realment s’havia aprovat el Pla ja que va estar mig mes sense haver-hi constància. A l’edicte del butlletí s’indica que no va ser el 12 de maig sinó tres dies després quan Mercè Conesa va signar l’edicte del Pla, on s’indica que el temps d’exposició pública és d’un mes. En realitat el projecte és consultable al web municipal des del 26 de juny i restarà disponible fins a principis de setembre.

L’inici de la concreció?

 

El Complex Esportiu ha estat un anunci històric dels equips de govern convergents però mai s’ha arribat a bon port. Al 2008 es van adjudicar les obres a una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Construccions PAI i Lleure Esportiu Illa. Amb aquest contracte també es preveia la posterior gestió de l’equipament. L’adjudicació estava valorada en 4,9 milions d’euros (sense IVA) i es feia en base a un projecte que difereix en alguns aspectes del Pla Especial que es troba en exposició pública.

Les obres, però, mai es van arribar a enllestir arran les dificultats econòmiques de les empreses. Al 2011 l’Ajuntament va denegar el trencament del contracte i al 2013 va acceptar retornar la fiança si la UTE pagava les llicències. Pocs mesos després, també es va exhimir de pagar les llicències mentre es retornaven els 240.000 euros de fiança a les empreses. Tal com va publicar El País el 2 d’octubre del 2015, posteriorment totes dues empreses van pagar 67.000 euros a cadascuna de les fundacions de Convergència, Fòrum Barcelona i CatDem, l’equivalent al 2,8% del contracte.

Notícies relacionades