Els veïns de Les Planes decideixen la programació del nou Espai Eco

Foto: Anna Poquet

L’Espai Eco de Les Planes és un espai de trobada que va obrir les seves portes el passat mes de setembre del 2016, amb l’objectiu de promoure l’intercanvi, de manera que fossin els mateixos veïns i entitats del barri, els que proposessin les diferents activitats que es realitzen a l’espai.

L’Espai Eco representa un nou model d’equipament que busca fomentar l’intercanvi i apoderament del ciutadà i que funciona de forma complementària amb les activitats del Casal de Les Planes. “Si una persona no troba cap activitat del seu interès en la programació del Casal, té la opció de venir a aquestes instal·lacions a proposar el tipus d’activitat que vol”, diu Carmela Fortuny, tinent d’alcalde de cultura, que ha valorat positivament el fet que hi hagi al barri aquest tipus de dinàmica col·laborativa, on tothom pot compartir i opinar sobre el que passa a Les Planes i les activitats que es desenvolupen.

Aquesta iniciativa sorgeix l’any 2015, quan un grup d’estudiants de la Universitat d’Arquitectura ETSAV, dissenyen un prototip de casa sostenible. Durant el juny del 2015, la plataforma PASaPAS va fer que el prototip es construís al barri de Les Planes, en concret, a l’espai Pere Grau, amb l’objectiu d’esdevenir un nou equipament experimental, d’innovació social, de cocreació i d’intercanvi. Per fer possible la construcció del prototip, l’ETSAV va pagar 225.000€. A més, l’Ajuntament ha fet una inversió d’un total de 120.000€, per tal d’adequar el terreny i la casa, dinamitzar l’espai i comprar materials i equipaments interiors.

Per gestionar l’espai, per una banda, hi ha una Comissió de Gestió, que és el màxim òrgan gestor i es reuneix mensualment, amb l’objectiu d’aprovar el calendari, les diferents activitats de la programació i el règim de funcionament. Per altre banda, hi ha la Comissió de Treball, que es reuneix setmanalment i porta a terme les tasques relacionades amb les activitats, infraestructures, comunicació i enllaç amb el barri.

Ignasi López, membre de l'equip coordinador de l'Espai Eco, ha explicat que es tracta de treballar en xarxa amb la resta d’entitats, perquè les activitats que sorgeixen són fruit de la motivació dels veïns o entitats del barri i són ells mateixos els responsables d’encarregar-se de fer la difusió de l’activitat proposada i escollir l’horari d’una activitat que neix de l’intercanvi i que, a la vegada, la pròpia activitat de l’espai genera més activitats.

Des de l’equip coordinador, també s’han explicat les diferents activitats que s’estan portant a terme a l’espai, des d’activitats puntuals, com la participació a la fira de Santa Llúcia per donar-se a conèixer, setmanals, com el grup de criança, on un grup de famílies, interessades en tenir un espai per reunir-se s’ajunten cada divendres per compartir experiències o mensuals, com el Vermut.

Però, a més de les diferents activitats i tallers setmanals, com el laboratori de meditació, l’aula d’escultura o de restauració de mobles, cada trimestre, es porta a terme l’activitat Àgora, que consisteix en una jornada de portes obertes i que dura tot el dia, amb l’objectiu de donar a conèixer l’espai i visibilitzar totes les activitats que es van realitzant.

La pròxima jornada de l’activitat Àgora, tindrà lloc aquest diumenge 26 de març, entre altres, es presentarà la proposta d’una exposició on un grup portaria a terme un reportatge fotogràfic per conèixer la història de Les Planes. Les diferents fotografies anirien acompanyades de textos dels veïns, no només dels històrics, sinó també de la nova gent que s’està integrant i donant vida al barri, per tal que quedi reflexada amb una exposició, que a la vegada, serviria per atraure gent a l’espai i el conegui.

A més, algunes de les activitats han estat proposades des del Casal de la plaça, com per exemple, l’activitat de gimnàstica, que es fa dos cops per setmana a l’Espai Eco per falta d’espai al Casal. 

Notícies relacionades