Durant el mes de desembre, nova data aproximada per acabar la cobertura de l’Espai Pere Grau

Foto: Jordi Pascual

El darrer termini anunciat per l’empresa que construeix la cobertura de l’Espai Pere Grau a Les Planes, Arcadi Pla SA, és el d’acabar les obres el 15 de desembre. Si bé, Joan Puigdomènech, president del Consell de Barri, no s’atreveix a marcar un termini exacte i preveu que abans que acabi l’any l’obra estigui enllestida ja que hi ha hagut nous retards en l’entrega d’algunes de les peces. Els veïns que han acudit a la sessió de dimecres de l’òrgan territorial de participació no ho veuen clar. Temen que l’actuació no s’acabi fins passat el Nadal i, amb les conseqüents intervencions de la brigada per reajustar l’entorn i els elements que no entraven en el contracte, no estigui habilitada del tot per a abans Carnaval.

Segons el col·lectiu Arqbag, que ha dissenyat el projecte, queden pocs elements a col·locar, bàsicament les bigues petites que han de subjectar la cobertura i la cobertura en sí. L’estructura principal, però, ja ha estat muntada tot i que amb retards, sobretot el de l’entrega de la biga principal d’on se subjecten la resta d’elements. Davant la insistència dels veïns, els arquitectes han dit que és cosa de l’Ajuntament exigir terminis a l’empresa. Alguns dels assistents han demanat que es tingui en compte l’incompliment del calendari per penalitzar la companyia i, si s’aplica una sanció econòmica, reverteixi al barri.

Un cop acabades les obres, la brigada haurà de realitzar diverses accions de millora de la pista esportiva, que pot haver quedat malmesa pel moviment de maquinària; la col·locació dels focus per il·luminar l’espai –els mateixos que s’havien retirat per col·locar-los ara dins de la coberta–, i la reinstal·lació de l’skate park que s’ha hagut d’eliminar temporalment i que s’haurà de moure ja que l’estructura de la coberta ocupa part del lloc on fins abans de les obres estava ubicat.

La cobertura de l’Espai Pere Grau hauria d’haver estat enllestida per a la Festa Major del barri d’enguany, al setembre. La baixa temerària no justificada d’una de les empreses que s’havia presentat al concurs va provocar que la formalització del contracte amb Arcadi Pla no es fes fins el passat mes de maig amb un període d’execució de quatre mesos, el que deixava un termini ajustat si es volia arribar a la Festa Major amb l’espai adaptat. De fet, la Comissió de Festes de Les Planes de la mà d’altres entitats va decidir al juny que no celebrarien l’esdeveniment un cop el govern va reconèixer que l’empresa no acceptava una reducció del termini. Ara ja fa dos mesos que les obres haurien d’haver acabat, segons el contracte.

Mentre la principal actuació del barri dels darrers anys segueix pendent d’un termini concret, el seu entorn també es prepara per a viure canvis. La proposta de reajustar l’interior dels vestuaris per donar-los un ús més social sorgida al debat sobre els diners de lliure disposició del 2016 comença a prendre forma després que s’hagin fet uns primers estudis estructurals i geotècnics per saber com reforçar l’edifici per permetre’n l’ampliació. Es preveu una primera fase de reforma amb 127.000 euros provinents dels diners de lliure disposició que ha de servir per reforçar l’estructura i els fonaments i iniciar la reforma interior, és a dir, reduir els vestidors i aprofitar l’espai sobrant per tenir una sala per a actes i reunions. En una segona fase, valorada en 48.000 euros, es contemplaria l’ampliació i l’equipament del bar i banys.

Mentre la resta de projectes dels diners de lliure disposició segueixen els tràmits per desenvolupar-se, segons els equips tècnics del consistori, Les Planes es prepara per decidir el destí dels 90.000 euros que enguany li corresponen per la lliure disposició, 10.000 més que l’any anterior. Queden distribuïts en 8.000 de despesa ordinària i 82.000 d’inversió. Al gener es recolliran les propostes i es farà una sessió de treball i al febrer es decidirà el destí dels diners. Si bé, amb l’augment de la partida, caldrà decidir un nou percentatge de distribució territorial ja que fins el moment un 30% de la partida anava a parar a Can Borrull i s’aprofitava per pagar les quotes urbanístiques de la urbanització que tot just començarà el mes vinent. Ara, però, els veïns de Can Cortés també demanen part de la partida.

Paral·lelament, s’han donat a conèixer les 11 idees per al barri recollides i amb els suficients avals per seguir el tràmit en els pressupostos participatius a nivell municipal. Un cop seleccionades, passaran per uns tallers amb la participació d’entitats i els proposants abans d’arribar a votació. Les propostes són: espais d’elements d’aventura, un pipican a la plaça Colom, la reordenació de l’espai públic de la cruïlla entre els carrers Maria Antònia i Nostra Senyora de l’Estrada, una zona de socialització per a gossos, el foment del compostatge domèstic, més bancs i cadires al carrer, l’arranjament de la plaça Maria Antònia, la recuperació de la font del Rabassalet de Can Cortés, una aula musical, una malla de passeig per a vianants per connectar Can Cortés i Les Planes i un parc de tirolines.

Notícies relacionades