Els florestans diran la seva per poder “tornar a passejar” pels carrers del barri

Foto: Jordi Pascual

L’Ajuntament ha encetat la segona fase del Pla de Millora, que durant la primera etapa ha permès la pavimentació de 42 carrers de La Floresta. El primer pas d’aquesta nova actuació és un procés participatiu en què els veïns determinaran quins aspectes del barri cal millorar, tenint en compte que es tracta de la complementació de les primeres obres amb especial esment a places, dreceres i escales així com a aspectes de mobilitat, amb el que esdevindrà la redacció de la secció florestana del Pla de Mobilitat Urbana aprovat el 2014.

El procés ha començat amb una presentació feta dissabte al matí al Centre Social i Sanitari en què els veïns han pogut fer les seves primeres aportacions. La participació seguirà amb una sessió a peu de carrer el 17 de maig a les sis del vespre a la plaça Miquel Ros i un taller de diagnosi el dia 27 a les 10 del matí, un de propostes de millora de la mobilitat el 8 de juny a les set del vespre i un de propostes d’actuació el 6 juliol també a les set del vespre, tots tres tallers al Sociosanitari.

Tot i que no hi ha data definitiva marcada, la fase participada acabarà amb la presentació del document de propostes i l’aprovació d’aquest al Consell de Barri, un tràmit que, segons el comissionat de Participació, Joan Puigdomènech, no arribarà fins passat l’estiu. La nova intervenció, reivindica el director d’àmbit de gestió d’Urbanisme i Projectes, Antoni Serra, suposarà complementar una actuació que en el seu conjunt haurà superat els 3,5 milions d’euros d’inversió als carrers del barri.

Els tècnics municipals que han participat en la primera sessió del procés participatiu expliquen que el document definitiu ha de tenir en compte l’accessibilitat i la normativa existent, que són difícils de complir tenint en compte l’orografia i fisonomia dels carrers de La Floresta. La intervenció pel que fa a la mobilitat afectarà tant a l’aparcament com al transport públic passant pels vianants i les bicicletes i haurà de tenir en compte l’entorn natural i la qualitat de l’espai públic.

Les actuacions que es decideixin fer en el marc d’aquesta segona fase del Pla de Millora hauran de complir el Pla de Mobilitat Urbana vigent i el Pla Director de La Floresta, valorant els canvis provocats per la pavimentació dels carrers, així com normes estatals que regulen l’accessibilitat marcant les mides de voreres i carrils. L’actuació també ha de servir per actuar als carrers Planeta, Can Llobet i Vallvidrera, que van quedar al marge de la primera fase.

Eva Serrats, com a representant del grup motor que ha iniciat les converses entre el Consell de Barri i els tècnics abans d’iniciar la participació, reivindica que s’ha de tenir en compte l’estudi de la situació de La Floresta l’any 2013, que es va presentar paral·lelament al Pla d’acció antipols i antifang, que posteriorment esdevindria Pla de Millora. Considera que les actuacions del segon contradeien l’anàlisi del primer tot i que posteriorment la implicació veïnal va permetre alterar el planejament.

Així mateix, reivindica que cal aprofitar que s’obre el meló del Pla de Mobilitat Urbana a La Floresta per recuperar espai públic i poder “tornar a caminar” pel barri, tal com s’ha recollit a l’eslògan del procés participatiu. Per això defensa que, tenint en compte la realitat existent, s’ha d’abordar la mida dels carrers, els pals telefònics que obstaculitzen les voreres, els murs que fan que les voreres incompleixin les mides mínimes, la mida dels autobusos i l’ús de la bicicleta amb finalitats esportives, entre d’altres. De fet, els veïns han criticat alguns problemes de mobilitat del barri i fins i tot han mostrat fotografies d’afectacions urbanístiques que dificulten la seguretat dels vianants.

Notícies relacionades