Publicitat

Els projectes de les tres places de La Floresta es presentaran a finals de març

Reunió del Consell de Barri del 4 de febrer. Foto: Jordi Pascual

El sotsdirector de l'àrea d'Urbanime, Mobilitat i Habitatge, Francesc Serra, va assegurar en la primera trobada del Consell de Barri de La Floresta després de la seva constitució que els projectes de millora de les places del Centre, Pont del Diari i Pere Planas es presentaran a finals de març. La proposta serà el resultat de la recollida i anàlisi de les aportacions dels veïns i, abans de licitar-se, tindrà una nova revisió com a culminació de la primera fase de la participació. Quan s'executin les obres, a l'igual que amb el Pla de Millora, hi haurà una comissió de seguiment.

Amb un pressupost de 450.000€, tots tres espais milloraran la seguretat per als vianants. Les propostes recollides en la reunió del 28 de novembre que serviran per definir les actuacions tenen aspectes concrets segons la plaça. A Pere Planas els veïns han plantejat introduir arbrat autòcton caducifoli, sòl tou i contenidors soterrats o tancats perquè els senglars no tinguin accés. S'estudiarà la millor ubicació per un mirador, la parada d'autobusos i l'aparcament que compensi els llocs que es trauran amb la nova distribució.

A la Plaça del Centre s'aprofitarà el solar situat al costat del Bar Català a la carretera de Vallvidrera per tal de reubicar els contenidors i estudiar ubicar-hi un petit punt verd i, potser, aparcament o zones d'esbarjo. A la cruïlla se soterraran els cables i segurament s'introdueixin mesures per reduir la velocitat com la plataforma única amb la vorera i calçada a la mateixa altura.

El tercer dels espais en debat, el Pont del Diari, planteja reptes de seguretat en una zona de pas. Els veïns proposen ampliar les voreres, millorar la visibilitat, introduir una rotonda i ampliar la mida del pont, tot i que la via no es podrà cobrir totalment. S'hi ubicaran contenidors i una parada d'autobús escolar. A les tres places es plantegen afectacions en el sentit de la circulació dels carrers adjacents però encara no hi ha una decisió en ferm.

El Pla de Millora i una trobada amb els veïns que mai es va fer

Serra també va explicar que actualment Rogasa, empresa encarregada d'asfaltar el barri, treballa als sectors del Casino, Turó del Sol i la Muntanyesa Sud. D'aquesta manera, ja s'ha intervengut en 8 de les 10 delimitacions. Les obres afecten a al camí antic de Terrassa que està tallat durant el dia fins que a les sis de la tarda els operaris marxen. S'han canviat algunes tanques de ferro per fusta davant les propostes dels veïns i s'hi preveuen noves reunions el 10 i el 17 de febrer per als sectors afectats a dia d'avui.

Si bé, Oriol Ribera, veí del carrer Vallvidrera, va criticar que el seu carrer ja ha estat pavimentat sense haver-se celebrat cap reunió amb els tècnics de l'Ajuntament. Serra en primera instància va tractar de treure's la culpa dient que les trobades “no sempre han de ser iniciativa de l'administració” tot i que finalment va acceptar celebrar una trobada. Davant la indignació dels residents a la zona pel greuge comparatiu respecte d'altres carrers on s'havien fet reunions sense que es demanessin, el president del consell, Ramon Piqué, va posar punt i final a l'assumpte acceptant l'errada.

Les primeres propostes de les comissions de treball

Oriol Ribera va representar la comissió de cultura després de la primera trobada el 14 de gener. El grup planteja cinc línies d'actuació: fer un catàleg de creador, desenvolupar una agenda cultural perquè no se solapin activitats, programar actes transversals i reivindicar la creació d'una xarxa pròpia per a la gestió d'espais públics infrautilitzats.

La comissió de medi ambient, representada per Pau Fortuño, fa les seves primeres propostes a través de tres eixos: educació, millora del barri i millora d'entorns. Es plantegen estudis de biodiversitat, la creació d'un banc de dades i articles, solucionar els problemes de sorolls (sobretot de gossos), solucionar l'exposició dels contenidors als animals salvatges, fomentar la neteja correcta de rieres i obrir el debat sobre la contaminació lumínica i la crema de vegetals.

Pel que fa a patrimoni i memòria, Maria Beneito va explicar que es vol desenvolupar una mena d'enciclopèdia digital florestana on hi hagi un recull d'edificis i personatges emblemàtics. Volen proposar que els alumnes d'instituts puguin fer treballs de recerca sobre el barri. Ja parlen d'organitzar una festa de centenari de la construcció de les primeres grans cases de cara al 2017.

Finalment, la comissió d'educació, representada per Manel Berenguer, proposa crear un consell d'infants i de joventut per atreure més gent a la participació ciutadana. Les grans reivindicacions seran la recuperació de l'Espai Jove de La Floresta, desaparegut del barri; el trencament de la frontera que representa la carretera de Vallvidrera per a l'Escola i la sinergia entre els centres educatius i les entitats florestanes. Falten per començar les comissions d'urbanisme i d'equipaments.

Els diners de lliure disposició

En el nou mandat s'acumulen els diners de lliure disposició dels dos anys anteriors. Piqué assegura que, havent mirat les propostes, hi ha més despesa que diners disponibles. Per això, es reestudiaran els projectes i es plantejaran a les entitats per poder-los ajustar als més de 150.000€ que representa la suma del 2014 i el 2015.

Pel que fa als 80.000€ de l'any vigent, les entitats presentaran projectes concrets dels quals es valorarà la transversalitat. Se celebrarà una reunió extraordinària del Consell de Barri en què els propis ciutadans votaran els projectes que es beneficiaran dels diners de lliure disposició.

La representant veïnal i les properes trobades

En el primer consell del 2016 també es va triar Julie Dalgier com a representant que va defensar l'esperit de La Floresta Parla en l'interior de l'òrgan de participació. Les properes sessions ordinàries estan previstes per al 5 de maig, el 15 de setembre i el 10 de novembre. Totes elles, així com informació sobre els temes tractats en el marc del consell, s'informaran a través d'un butlletí trimestral que es repartirà entre els veïns del barri.

Notícies relacionades