Dos semàfors i un radar informatiu: l’escola de la Floresta més a prop de tenir un camí escolar segur

Foto: Jordi Pascual

Dos semàfors i un radar informatiu incrementaran la seguretat dels infants que van a l’escola de la Floresta al seu pas per la carretera de Vallvidrera. Un dels semàfors anirà al pas sud i l’altre al pas nord. Tots dos estaran sempre en groc intermitent excepte quan estiguin en verd per demanda. El radar informatiu s’instal·larà abans del túnel de la carretera de Vallvidrera. Les obres les pagarà la Diputació i la instal·lació dels semàfors i el radar l’Ajuntament sense necessitat de fer cap concurs públic ja que l’actuació es pot incloure al contracte vigent amb Citelum Ibérica. El regidor de Mobilitat, José Gallardo, espera que l’actuació estigui enllestida per començar el curs vinent.

Més de 10 anys de reivindicacions han hagut de passar per començar a definir un camí escolar segur per anar al centre educatiu. La rotonda a la cruïlla entre la carretera de Vallvidrera i el camí de Can Pagan, que sí permet una circulació de vehicles a motor més lenta, no era suficient a ulls de les famílies de l’escola i per això van iniciar noves mobilitzacions a finals del curs passat, obrint pas a negociacions amb el nou govern.

Amb les hores d’accés i sortida del centre educatiu coincidint amb les hores punta de circulació a la carretera de Vallvidrera, la integritat dels infants es veia compromesa i per això l’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) de l’escola de la Floresta va demanar anar més enllà de la pavimentació i ampliació del camí de Can Pagan que es va fer una dècada enrere. La reivindicació ha pres formes diverses.

Per exemple, al 2018 es va presentar un projecte als pressupostos participatius per aconseguir connectar amb un carril totes les escoles però quan la proposta va arribar a votació, la de la Floresta va quedar exclosa, provocant l’enuig de l’AFA, que va acudir a l’Audiència pública per demanar explicacions. El llavors comissionat de Participació, Joan Puigdomènech, va respondre que el pressupost no permetia arribar a tots els centres però es mantenia la voluntat de créixer en aquest sentit.

Ja amb el tripartit, la regidora d’Educació, Pilar Gorina, va prendre el compromís de mantenir reunions amb l’AFA per trobar solucions, que s’han començat a materialitzar amb l’acord d’instal·lació dels dos semàfors i el radar informatiu. Paral·lelament es treballa la creació d’un camí escolar segur en un sentit més ampli que garanteixi la connexió a peu segura des del centre de la Floresta fins a l’escola bressol la Mimosa i l’escola de primària. Un tram ja arranjat tenint en compte aquest criteri és la baixada de Can Llobet, estrenada la tardor passada al finalitzar unes obres iniciades el mandat anterior.

Segons Gallardo, la proposta d’un camí escolar segur és a més llarg termini a que va vinculada al Pla de Mobilitat de la Floresta, que espera poder aprovar el més aviat possible però sense proporcionar cap data concreta. “És evident, però, que l’aprovació del pla no suposarà la posada en marxa de totes les obres a fer, que s’hauran de realitzar entre aquest mandat i el vinentˮ, apunta el regidor.

Un dels punts conflictius és el pas del carrer Margarit per sota de la C-16. Gallardo explica que s’ha de veure quina solució es troba per incrementar la seguretat, si fer una vorera més ampla o fer-ne als dos costats. El problema és que la curvatura del túnel impedeix algunes opcions perquè no podrien passar els camions. El Pla de Mobilitat i, en conseqüència, el camí escolar segur es treballa, diu el regidor, de la mà del Consell de Barri i les taules d’Urbanisme i Mobilitat.

Notícies relacionades