Un edifici de Promusa del 2008 ha de renovar les plaques solars pel baix rendiment de les actuals

Foto: Promusa

L’Ajuntament gastarà 29.036,99 euros (amb IVA) per la substitució de les plaques solars tèrmiques de l’edifici públic del carrer Mar de la Xina, 7 (al barri de Can Trabal); una promoció de 35 habitatges de lloguer per a joves finalitzada per Promusa l’any 2008. Segons el projecte, el sistema existent a l’edifici “no està obtenint el rendiment esperatˮ. Es canviarà el sistema de captadors –se n’instal·laran 16 a la coberta– i algunes connexions però mantindrà la resta de la instal·lació.

Després d’un concurs públic iniciat al gener, aquest mes ha començat amb l’adjudicació de l’actuació a l’empresa barcelonina Comet Martinez Boix SL, havent estat l’empresa que ha presentat una oferta econòmica més avantatjosa per a l’administració local, el que era l’únic criteri de puntuació del concurs públic. El preu inusualment baix proposat per l’adjudicatària va obligar la mesa de contractació a demanar un informe justificatiu d’aquesta baixa.

La mesa va acceptar la baixa reconeixent la possibilitat de rebaixar el preu dels materials que utilitzarà l’empresa sense que això afecti a les característiques tècniques demanades en el plec de clàusules de la licitació. Un cop adjudicat el contracte, només falta la formalització, moment en el qual començarà el termini de tres mesos en què fer el canvi de la instal·lació.

Notícies relacionades