L’EMD licita el manteniment i neteja de les rieres

Imatge: Zones d'actuació recollides al projecte

Fins el proper 12 de febrer les empreses interessades podran presentar les seves respectives ofertes per al contracte de manteniment i neteja de les rieres de Valldoreix impulsat per l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) per a un període de dos anys i amb una possible pròrroga de dues anualitats més. Es tracta d’una licitació amb un preu de sortida de 69.000 euros (amb IVA). Els treballs a realitzar són el desbrossament, l’eliminació d’arbres caiguts, la tala d’arbres perillosos, la retirada de brossa i la comunicació d’elements perillosos i altres incidències.

El plec de clàusules ha estat modificat aquest dilluns ja que inicialment s’havia publicat amb un càlcul erroni de les hectàrees afectades, que en són 3,5 amb canya i 8,48 sense canya. La contractació s’acompanya d’un informe tècnic que indica que l’EMD no té el personal suficient per fer-se càrrec directament alhora que en la relació de llocs de treball no s’atribueix la funció de manteniment i neteja de les rieres a cap de les persones contractades per l’ens.

L’oferta econòmica tindrà un pes del 80% mentre els 20 punts restants depenen de criteris tècnics com la quantitat de personal i de maquinària –sent indispensables les motoserres, les desbrossadores forestals, la pertiga podadora i els cabestrants manuals–. En cas d’empat es prioritzaran les empreses amb un percentatge de persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social superior al marcat per la normativa vigent. Serà la primera contractació presidida per la nova vocal Neus José, que ostenta la vocalia de Medi Ambient.

Notícies relacionades