L’EMD ha de fer un esforç econòmic de 270.000 euros per fer una rehabilitació parcial de les cobertes de Can Monmany

Foto: Projecte fet per Punt Estudi d'Arquitectura

Al darrer Ple de Valldoreix, preguntat sobre la ubicació del nou Cau de la vila, el vocal Bernat Gisbert va dir que el govern va desestimar Can Monmany per una problemàtica amb les cobertes. En la resposta va fer referència a un concurs públic que es troba en marxa i que pretén rehabilitar una part de les cobertes de la masia. Es tracta d’una licitació engegada a finals de juliol i que té una reserva pressupostària de 270.000 euros (amb IVA).

Segons recull el projecte, elaborat per l’empresa Punt Estudi d’Arquitectura, es pretén fer una rehabilitació de la meitat de la nau de l’antic celler, que és un dels annexos a la casa pairal, i ha de servir per substituir elements degradats. Can Monmany està documentat des del segle XVI i la forma que pren avui dia és el resultat d’un seguit de construccions que es van fer al llarg dels anys amb una casa pairal, les cases dels treballadors, el celler, el portal i les fortificacions.

“L’edifici presenta un estat de conservació satisfactori encara que alguns dels seus elements han iniciat un clar procés de degradació, agreujat per la manca d’un ús específic que doni sentit a la seva utilització i al conseqüent manteniment físic del conjunt arquitectònicˮ, recull el projecte, que explica que el problema més greu és l’esfondrament d’una part de la oberta i el desperfecte en alguns elements estructurals.

Des de la formalització del contracte, es preveu que les obres s’allarguin durant cinc mesos. El preu representa un 75% de la puntuació en el concurs públic. També es tindran en compte la millora de les prestacions del projecte, la gestió i el pla de qualitat ambiental.

Notícies relacionades