L’EMD busca assessorament per a la protecció de dades

Foto: Jordi Pascual

Davant la manca de treballadors experts en protecció de dades, l’EMD de Valldoreix ha iniciat un concurs públic per contractar un servei d’assessorament i de delegat/da de protecció de dades. Es tracta d’un contracte per dos anys (prorrogable dues anualitats més) que recollirà l’assessorament per al compliment de la llei espanyola i la normativa europea així com altres disposicions que puguin afectar a la protecció de dades i la designació d’un delegat o delegada.

A la pràctica això suposa un ampli llistat de serveis, entre els quals destaquen: identificació de les dades personals i el tractament que se’n fa a l’EMD, realitzar una anàlisi de riscos associat a cada tractament, definició i implementació de mesures de seguretat aplicables, la valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part de les persones interessades, formar el personal de l’organització amb un mínim de tres hores anuals i cooperar amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Es preveu un contracte de dos anys per un cost màxim de 9,196 euros (amb IVA) amb una possible pròrroga pel mateix preu. Les empreses que es presentin al concurs hauran de millorar l’oferta econòmica ja que el preu suposa un 60% de la puntuació en el concurs, mentre el 40% depenen de l’experiència com a delegats de protecció de dades, el temps de resolució de les consultes, l’increment d’hores de formació al personal i tenir el certificat de delegat de protecció de dades. Tots ells són criteris que es quantifiquen automàticament, sense necessitat de cap valoració qualitativa. És la primera licitació realitzada per l’EMD en el nou mandat.

Notícies relacionades