En exposició pública el projecte de cobriment de la piscina del parc Central amb més de dos anys de retard

Imatge: Projecte de l'Ajuntament

Fins el 19 de novembre el projecte de cobriment de la piscina del parc Central, aprovat inicialment per la Junta de Govern al juliol, es troba en exposició pública per tal de recollir al·legacions de la ciutadania abans d’aprovar definitivament el projecte i, amb l’aprovació, poder començar els tràmits per licitar l’actuació. La cobertura es va acordar arran d’una moció presentada per ERC-MES al Ple de novembre del 2015 amb la qual s’instava el govern a tenir l’estructura que permeti fer ús de la piscina també a l’hivern de cara al curs 2016-2017.

Ara, ben entrat el curs 2018-2019, encara no hi ha un calendari concret ja que cal saber si hi ha al·legacions que modifiquin d’alguna manera el projecte i, alhora, saber quan es pot iniciar la licitació. Posteriorment es va aprovar una modificació pressupostària per incorporar una subvenció de la Diputació de 3,5 milions d’euros en què s’inclou, entre d’altres, la cobertura.

El projecte en exposició pública preveu que l’obra tingui un cost total de 698.868,74 euros (amb IVA) –que tendirà a la baixa en funció de les ofertes econòmiques de les empreses que participin al concurs públic– i que, des del moment de la formalització del contracte, es trigui quatre mesos a enllestir la coberta. L’obra no només suposarà la instal·lació de la coberta sinó que també caldrà fer enderrocs, moviment de terres i fonaments per tal de poder-la assegurar.

La coberta, segons queda recollit al projecte elaborat per l’arquitecte Francesc Mullerat, es plegarà gràcies a un sistema motoritzat durant l’estiu gràcies a un sistema de raïls –que es cobriran durant l’estiu– que permet obrir-la i tancar-la. Tindrà forma d’arc i un sistema de seguretat per evitar que el vent pugui aixecar la coberta o desencaixar-la dels raïls. El mòdul més ample serà de 20 metres d’amplada i 6 metres d’alçada.

Tot i que no cal fer cap modificació urbanística, la dificultat de l’actuació suposarà el treball amb camions de gran tonatge i grues de grans dimensions. S’hi tindran en compte altres aspectes com ara la instal·lació d’il·luminació, del sistema d’evacuació d’aigües pluvials i megafonia, entre d’altres. Les dues accions que costaran més diners és l’adquisició i col·locació de la coberta en si (230.000 euros, aproximadament) i l’arranjament de la platja perimetral (més de 42.000 euros).

Notícies relacionades