Es concursen les obres per a una baixada de Can Llobet sense aparcament i amb plataforma única

Imatge: projecte de l'Ajuntament

L’Ajuntament ha tret a concurs públic les obres de reurbanització de la baixada de Can Llobet, a la Floresta, prenent des de la cruïlla (inclosa) amb l’avinguda Verge de Montserrat fins al carrer Ginjoler. Tenen un preu de sortida de gairebé 263.500 euros (IVA inclòs) –rebaixable en funció de les ofertes econòmiques rebudes– i amb una durada de les obres de tres mesos des de la formalització del contracte un cop sigui adjudicat.

L’actuació, segons el projecte realitzat per l’empresa MM2 Enginyeria, preveu una plataforma única (el carrer amb una única alçada sense diferenciar voreres i calçada) amb prioritat invertida (preferència dels vianants) en gairebé tot el recorregut i l’eliminació de les places d’aparcament per facilitar la mobilitat. A la cruïlla amb l’avinguda Verge de Montserrat s’hi instal·larà una petita rotonda a mode de plaça que permeti ordenar millor el trànsit d’aquella confluència amb quatre sortides (avinguda Verge de Montserrat per dos extrems, el passeig de la Floresta i la pròpia baixada de Can Llobet).

El projecte considera que l’eliminació dels aparcaments és l’única forma de garantir l’accessibilitat del carrer. No es crearà cap altra zona d’aparcament ja que es considera que en l’espai disponible al carrer Ginjoler hi ha suficients places per acollir les necessitats veïnals. El traçat jugarà amb el color de les llombardes per tal de diferenciar la calçada central de l’espai lateral així com per tenir franges que travessin el carrer i ajudin a reduir la velocitat.

Un 75% dels punts del concurs s’adjudiquen de forma automàtica. L’oferta econòmica, amb un 35%, és el principal valor a tenir en compte i està seguida pels criteris ambientals (22%) que fan referència a la maquinària i materials utilitzats, a l’ampliació del període de garantia (16%) i la igualtat entre homes i dones (2%). El 25% restant fa referència a l’anàlisi del conjunt, la planificació, les mesures proposades per reduir les molèsties als veïns i l’impacte ambiental.

El projecte s’emmarca en la continuació del Pla de Millora de la Floresta un cop conclosa la primera fase que va permetre pavimentar tots els carrers que quedaven per asfaltar. Forma part de 40 actuacions posteriors recollides a l’anomenada segona fase del Pla. Segons fonts de l’Ajuntament, es busca pacificar el trànsit i, alhora, renovar l’enllumenat, els punts de recollida d’aigües i reordenar els serveis.

Notícies relacionades