Canvis en les limitacions urbanístiques a l’entorn de Lubrizol

Foto: Localpres

El passat 20 de març la Junta de Govern va aprovar una actualització del control de riscos inherents als accidents greus a l’entorn de l’empresa Lubrizol, ubicada al polígon de Can Solà. La proposta es va fer oficial amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província del 27 d’abril. L’empresa no ha canviat el seu procés productiu però l’acrilat d’etil, component químic que fa servir, ha canviat de la categoria 4 a 3 de toxicitat aguda marcada per les normatives europees.

Això suposa noves restriccions urbanístiques en l’entorn de l’empresa ja que d’ara endavant no s’admetran nous edificis destinats a habitatge, instal·lacions o els anomenats elements vulnerables o molt vulnerables (EV i EMV) ni tampoc nous establiments a locals i edificis ja existents que siguin constitutius d’EV o EMV. La resta de possibilitats queden lligades a la normativa urbanística vigent que preveu l’entorn de l’empresa com una zona terciària.

És per això que el canvi no suposa cap alteració important per al polígon ja que els EV i EMV fan referència a habitatges, oficines, instal·lacions i establiments que reben públic, principalment. Tot i que no suposa cap canvi substancial, qualsevol nou projecte s’haurà d’atendre a aquestes restriccions. Lubrizol és una empresa estatunidenca amb un dels seus centres de producció a la ciutat especialitzada en diversos additius –des de combustible a industrials– i en materials de recobriment, per a clavegueram, per a casa i per a productes d’higiene i estètica, entre d’altres.

Notícies relacionades