La fal·làcia ‘in aliis regionibus’

Una fal·làcia és aquell argument que, ja sigui pel seu fons o per la seva forma, sembla correcte i convincent, però que amaga un vici invalidant. Així, no són admissibles els arguments i refutacions que continguin una fal·làcia, almenys si pretenem mantenir el rigor lògic i argumental.

L’estudi de les fal·làcies es remunta a Aristòtil però és una disciplina viva i vigent que no ha deixat d’evolucionar. Té sentit: A mesura que augmenten les nostres fonts de saber, augmenten les maneres de pervertir aquest saber. Així, trobem fal·làcies populars i consolidades, conegudes per tots, com és la famosa (o infame) fal·làcia ad hominem, consistent en insultar a l’interlocutor en comptes de discutir la idea, o fal·làcies més recents, nascudes dels fòrums de debat online, com és la fal·làcia ad Hitlerum (també anomenada ad nazium, la Llei Godwin o, més nostrat, el Francomodín), consistent en comparar l’idea oposada amb el nazisme, encara que no tingui cap sentit.

Explicat l’anterior, crec que és hora d’incorporar al diccionari de fal·làcies una filla del nostre temps que he anomenat la fal·làcia in aliis regionibus (“a altres països”).

És filla del nostre temps perquè, a l’era del món globalitzat (i, especialment, al marc de la Unió Europea), cada cop ens sentim més propers a la resta de països del nostre entorn, cada cop sabem més i ens és més fàcil saber de les característiques, normes i costums dels nostres veïns. Diré més: Amb comptades excepcions, cada cop volem assemblar-nos més els uns als altres, voluntat que dóna lloc al procés d’harmonització i unificacions europees.

I és una fal·làcia perquè perverteix aquest sentiment noble i modern i el converteix en un recurs que, suposadament, hauria de reforçar el nostre argument.

En concret, què és la fal·làcia in aliis regionibus? La fal·làcia in aliis regionibus no és altra cosa que la falca “en qualsevol país europeu”, “a Occident”, “en països més avançats” o qualsevol altra derivada que invoqui, com a marc de referència, un ens nacional o regional indeterminat.

Per què és fal·laç, aquest recurs? La referida falca és invàlida sempre i quan ens moguem en el marc de la indeterminació. En altres paraules, si no concretem a quin país o regió ens referim i en quins termes ho fem.

Moltes vegades veiem reforçada una afirmació pel sol fet que “a altres països de la Unió Europea” passa el mateix o el contrari. Hem d’exigir, doncs, que ens aclareixin a quins països succeeix el mateix, com succeeix i perquè podem comparar-nos amb ells.

El vici de la fal·làcia que explico arriba al seu súmmum amb la fórmula “els països nòrdics”, que solen ser presentats com Hiperbòria, un paradís a la terra que deixa a l’Arcadia feliç, a Canaan i a Ítaca a l’atura del betum. Veiem, de nou, el plantejament fal·laç: Quins son els països? França ja és un país nòrdic? I Rússia? Sabem del cert que allò que passa als països nòrdics succeeix de veritat o es una exageració? És un fenomen estès o va ser un cas puntual? És el país en qüestió un cas excepcional de moralitat? Són comparables els demos dels països comparats? Fins i tot, és correcte i acceptable el que passa al país nòrdic de torn?

En conclusió, quan ens discutim amb algú que escudi les seves idees argumentant que passa el mateix (o el contrari) “a altres països”, el que hem de fer és dubtar i preguntar, una via escolàstica de refutació coneguda com la confirmatur quia dubitur. Preguntar i dubtar, desgranant la comparació o l’exemple donat fins que ens quedi clar si, veritablement, és aplicable al cas discutit o si, fins i tot, existeixen elements per comparar.

Per acabar, vol dir l’anterior que haguem de renunciar a comparar-nos amb altres països? O que no puguem prendre com a referencia el que facin els nostres veïns? No, vol dir que, quan esgrimim un argument d’aquest estil, ho fem amb rigor i honestedat, havent investigat el cas concret i raonant perquè s’avé amb la nostra tesi. No ho dic jo, és que a altres països ho fan així.

Ignacio Rigau, president de Noves Generacions de Sant Cugat

Notícies relacionades