feminae@: El dèficit pressupostari de la perspectiva de gènere a Sant Cugat

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de reconstrucció, sororitat i humanitat. També un espai de crítica constructiva i assertiva on abordar temes més tècnics.

La perspectiva de gènere, necessita per al seu tractament de la intervenció dels poders i administracions públiques per tal de crear les condicions necessàries per poder defensar els drets de les persones.
En l'àmbit de les polítiques públiques, com a accions preses i decidides en les àrees més estratègiques de les diferents administracions, en benefici i protecció de les condicions de vida de la ciutadania, la transversalitat de les polítiques de gènere i igualtat d'oportunitats és bàsica i indispensable com a palanca de canvi. Per moure, per canviar, per assolir i sobretot per protegir.

Enmig de totes les polítiques públiques, la política pressupostària, és també transversal i demana una perspectiva de gènere, d'igualtat i equitat per poder rendibilitzar els objectius socials en cada persona.
Que no n'hi ha prou amb grans declaracions programaries si després el Pressupost no respira aquest dolç i combatiu aire igualitari, i equitatiu, si el pressupost no respira feminitat, si en cadascuna de les seves partides pressupostàries no s'inclou la visió sensible i social.
En ares de l'autonomia local de comarques i municipis, correspon als Ajuntaments fer el tractament d'aquesta perspectiva de gènere, igualtat i equitat, en el pressupost, amb plena autonomia. Perquè sense crèdit adient i suficient no és possible implementar polítiques públiques ni que es dissenyin ni arribar de forma efectiva a les persones, a les dones que vivim i ens sentim a Sant Cugat i a les persones dels col·lectius més desfavorits i dignes d'especial protecció, que també conviuen amb les nostres reivindicacions.

Correspon també als Ajuntaments, visibilitzar, i publicitar en l'elaboració del seu pressupost, aquesta perspectiva, aquest tractament. Ara que s'acaba d'aprovar el Pressupost anual de l'Ajuntament de Sant Cugat pel 2021 i s'està treballant el nou IV Pla d'Igualtat, crec imprescindible fer aquí una crida directa al consistori, perquè inclogui més paràmetres de sensibilitat pressupostària, de tractament de la perspectiva de gènere, igualtat i equitat en el proper pressupost, pel 2022 i perquè s'esforci més a publicitar i visibilitzar, amb l'ús del llenguatge adient, el Projecte de l'any que ve amb els corresponents informes d'impacte i perspectiva de gènere, fent que cada moneda que es gasti al consistori a càrrec de totes les partides del seu pressupost hagi estat abonat tenint en compte i respectant aquesta filosofia, així com totes les dones puguem apreciar en cada projecte de pressupostos quin és el pes d'aquesta perspectiva i aquesta lectura en clau femenina.

Més transparència, més tractament de gènere, més sentir-nos que hi som totes nosaltres, més visualització, i que cada any l'Ajuntament avaluï, de forma pública, aquest impacte de gènere, igualtat i equitat en l'execució de les seves finances.
I, si pot ser, que publiqui els informes de tractament de gènere que s'han treballat en l'elaboració del pressupost d'enguany, perquè puguem gaudir de la seva lectura i anàlisi.
A mi m'interessa.

Feminae@, espai de reconstrucció, sororitat i humanitat.
I de crítica constructiva i assertiva.

Eva Lafuente Ballestero
Advocada, politòloga i activista.

Notícies relacionades