Emergència planetària, estem assassinant la vida a la Terra

Assassinat, amb tots els agreujants, amb premeditació i amb traïdoria, coneixent-ne totes les conseqüències.

La Cimera de Madrid passa més amb pena que glòria com un estat de coses enormement decebedor. Ni un avenç, ni un mínim punt d’acord. De res ha servit l’exemple de la nostra companya activista Greta en mobilitzar-se sosteniblement cap a la cimera.

La classe política mundial no inclou cap protocol de control d’emissions ni d’aspectes estratègics preventius i pal·liatius en l’emergència climàtica, fins la propera cimera. Tampoc obre el meló de l’emergència climàtica mundial, excloent-lo de la seva agenda. Interessos polítics i econòmics són els instruments del crim.

Vivim en un món amb un sistema polític i econòmic caduc, tecnificat i a punt d’implosionar. De res serviran els grans interessos polítics i econòmics si no tenim una terra que trepitjar, un cel que observar, un aire que respirar o una aigua en la qual fluir.

Les persones ens hem col·locat per sobre de les necessitats del planeta i dels seus éssers vius i sense l’actuació conjunta dels governs mundials no podem revertir els efectes del canvi climàtic i del clima canviant ni evitar arribar al punt de no retorn, per molt que individualment hi puguem incidir.

No només estem comprometent-nos nosaltres de forma irresponsable, sinó també les generacions més joves i les persones que estan per venir. I tota la vida en el nostre planeta.

Calen arreu del món, estratègies conjuntes i definides, amb objectius operatius, revisables, amb un sistema de sancions davant incompliments. Només els governs tenen la capacitat de poder aturar això, les persones d’a peu només podem ajudar en la nostra petita zona personal d’influència.

Evitem un efecte hivernacle, gèlid i inconscient en les actuacions i estratègies dels estats mundials i dels seus governants i col·laborem entre tots en sacsejar consciències. Desperta ferro!

La vida planetària està en joc i no tenim cap dret a comprometre-la.

Eva Lafuente Ballestero, jurista, politòloga i activista feminista i pels dret humans

Notícies relacionades