Publicitat

El preu del metre quadrat sota pena de mort

És brutal. No amaguem el cap sota l’ala.

El suïcidi, a Catalunya, és una de les causes de mort prematura que més ha crescut els darrers anys, i, segons el Sistema Bàsic de Salut, els desnonaments i el greu risc econòmic i residencial en són un factor molt rellevant, que es preveu en el disseny i implementació del protocol de Codi Risc de Suïcidi (CRS).

Atur i desnonaments s’interrelacionen en una espiral cruel i quan t’exigeixen sortir per la porta de casa teva per no poder-hi tornar més, en realitat et llencen per la finestra.

Qui son els assassins? Qui executen aquestes sentències? Les entitats bancàries, les energètiques, les asseguradores, els abusos que deixen a les persones honrades i treballadores a l’atur per tal que l’empresari minimitzi les seves pèrdues.

I les potencials i més exposades víctimes: famílies monoparentals, dones soles o amb fills petits, famílies nombroses, persones grans, persones desafavorides, joves...

Comprometre greument l’economia d’una família o d’una persona amb alguna o combinació d’algunes d’aquestes causes compromet la salut mental i física de qualsevol. I abona el terreny per a una mort prematura, física o emocional, és igual.

Caldrà que avaluem si la nostra ciutat és amiga i estima aquestes persones, perquè del contrari serà responsable de suïcidis i sobretot d’assassinats. Serà no només la mort de persones, sinó també la mort d’una idea, la idea que casa teva és sobretot allà on hi vius, i no només allà on estàs.

Eva Lafuente Ballestero, jurista, politòloga i activista feminista

Notícies relacionades