Sexting: el sexe en les pantalles

L’entrada de les noves tecnologies amb relació a la sexualitat i de quina manera establim relacions sexo-afectives, ha creat nous hàbits sexuals que han posat sobre la taula que els nostres adolescents, joves i inclús adults, tenim poca informació i recursos per saber-los gestionar i utilitzar d’una forma sana i segura.

Entre les diferents pràctiques de caràcter sexual que es duen a terme, el sexting ha anat guanyant posicions i s’ha convertit en una pràctica habitual entre els més joves. La pràctica en si, no és bona o dolenta és una pràctica i una expressió més de la nostra sexualitat, però sí que pot comportar certs perills que poden afectar a la intimitat de la persona i és per això, que és molt important treballar amb els joves sobre el risc que comporta i com realitzar-la de forma segura.

Què és el sexting?

El sexting és intercanviar vídeos o imatges personals de caràcter sexual o eròtic a una altra persona.

Quins riscos pot tenir el sexting si no ho practiquem de forma segura?

Com hem comentat anteriorment, el sexting en si no és una pràctica bona o dolenta, tot depèn de COM la practiquem, però sí que implica certs riscos com:

Com practicar sexting de forma segura?

Primer de tot, per fer sexting ha de ser una pràctica CONSENTIDA i CONSENSUADA entre les persones involucrades. Si no es compleix aquesta premissa, NO ÉS SEXTING. Existeixen apps on pots enviar fotografies o continguts que no es poden descarregar al mòbil i que desapareixen a les 24h. Si es vol realitzar sexting, no ho facis mai amb un desconegut/da, pacta les normes i escolliu a través de quina app ho fareu.

Altres consells:

Per altra banda, també és molt important treballar la sensibilització i què fer quan rebem una imatge o contingut sexual d’una altra persona: mai s’ha de compartir perquè et converteixes en còmplice i SEMPRE s’ha de denunciar i bloquejar.

Eulàlia Leon,
coordinadora d'Actua

Notícies relacionades