Obesitat infantil: l'epidèmia del segle XXI

Diabetis, colesterol, síndrome metabòlica pediàtrica, hipertensió, trastorns respiratoris o ovaris poliquístics són algunes de les malalties relacionades amb l’obesitat infantil.

Segons l’Enquesta Nacional de Salut de l’INE, el 28% d’infants i joves entre 2 i 17 anys tenen obesitat o sobrepès. D’aquests, la meitat provenen de famílies amb pocs recursos i d’un nivell socioeconòmic baix. Aquests estudis i enquestes (tant en l’àmbit europeu, com nacional o autonòmic), confirmen la relació que com menys recursos més obesa és la població.

I alguns us preguntareu, com pot ser això? Algunes teories expliquen que les classes socials més baixes generalment es troben en “ambients obesògens”: entorns on es troben un conjunt de factors que poden incidir en la persona i que ajuden a fer que aquesta tingui més possibilitats de desenvolupar obesitat.

Alguns d’aquests factors són:

1. Els recursos i serveis de zones i barris: manca d’instal·lacions esportives, carrers insegurs, poca activitat familiar, poques àrees de jocs i l’augment d’activitats sedentàries vinculades al desenvolupament tecnològic.

2. Aliments processats: la promoció d’aliments rics en energia però amb carències a escala nutricional, i la publicitat relacionada amb aquests aliments per promocionar el seu consum.

3. La família: els infants i joves que tenen els pares amb sobrepès tenen moltes possibilitats de desenvolupar-ho amb més facilitat.

4. Educació i falta d’informació: molts infants, joves i famílies desconeixen i tenen pocs hàbits saludables nutricionalment.

Estem parlant d’un problema de salut pública que cada any va a més: a Espanya un de cada tres nens té sobrepès. Una xifra molt alta que causarà que una gran part de la població acabi desenvolupant problemes de salut.

Què podem fer per prevenir el sobrepès i l’obesitat?

- Augmentar el consum d’aliments d’origen vegetal i de cereals integrals

- Disminuir la ingesta de sucres

- Augmentar l’activitat física (realitzar esport de dues a tres vegades a la setmana i intentar anar caminant o en bici per realitzar petits desplaçaments)

- Dormir hores suficients

 

- Fomentar hàbits saludables i proporcionar informació a través dels centres educatius i de salut. Tenir l’educació nutricional dins el currículum escolar, és molt important per conscienciar als infants i joves.

Eulàlia León, coach i treballadora social a Actua

Notícies relacionades