Inspeccionant la riera de Vallvidrera

Un grup de membres de l'Associació El Mussol a la Riera de Vallvidrera. Foto: Anna Poquet

ElCugatenc ha acompanyat, aquest diumenge 20 de setembre, els membres de l’associació “El Mussol” de la Floresta i un grup nombrós de veïns i veïnes del barri, per realitzar una inspecció a un dels pocs cursos d’aigua permanent de la riera de Vallvidrera que pertany a la zona protegida de Collserola.

L’associació “El Mussol” porta a terme de manera voluntària aquesta inspecció dos cops l’any, una primera a la primavera i l’altre a la tardor, amb el material i protocol proporcionat per Projecte Rius-Associació Hàbitat i amb l’objectiu de conèixer l’estat ecològic que presenta un tram de riu o bé de riera així com l’ecosistema que l’envolta per mitjà de l’avaluació de la seva fauna, aigua i vegetació.

Els resultats que s’han obtingut respecte a l’estat de la riera d'aquesta tardor de 2015 han estat, un cabal més alt de l'habitual amb una vegetació formada per pins, roures i alzines excepte la zona més propera al llit del riu que està totalment desèrtica de vegetació halòfita (herbes i mates) ja que, forma part d’un sender on contínuament hi passen persones, gossos i bicicletes que fan que no hi pugui créixer res. Respecte l’hàbitat aquàtic és heterogeni i permet sustentar una considerable fauna aquàtica.

Pel que fa als paràmetres químics, l’amoni n'era l’habitual. L’oxigen era baix però és normal en aquests trams de riu amb poca corrent i poca vegetació aquàtica. A diferència, el pH mesurat era de 5, un valor molt més baix del que és normal. L’aigua de la riera de Vallvidrera es troba acidificada, tot i que en desconeixem els motius.

L’aigua estava tèrbola, a causa del continu trànsit de persones en bicicleta que remouen contínuament els sediments del fons del llit tot i els cartells que prohibeixen circular en bicicleta. La vegetació aquàtica (algues, molses i macròfites) eren poc abundants i totalment absents a les zones més transitades per les persones. A més, els macroinvertebrats aquàtics identificats determinen que l’aigua es troba en un estat mediocre (hi ha cinc rangs de qualitat: molt bo, bo, mediocre, dolent i pèssim).

Fent controls de la fauna de la Riera de Vallvidrera. Foto: Anna Poquet

 

Vàrem poder identificar gammàrids, gasteròpodes, sabaters i  larves d’efímeres i d’una família d’odonats (espiadimonis i libèl·lules) que com són poc tolerants a la contaminació, indiquen que l’aigua que circula per la riera té una càrrega baixa d’elements tòxics o perjudicials. Tot i això, aquests animals els vàrem identificar en zones de la riera aïllades del pas de persones.

En definitiva, aquesta tardor la riera de Vallvidrera no es trobava en tan bon estat com la primavera passada, fruit de l’estrès que pateixen els ecosistemes fluvials mediterranis en aquesta època de l’any i la freqüència de gossos i persones passejant o en bicicleta, que no respecten l’entorn i com a conseqüència es produeixen alteracions tant al riu com al seu voltant. No obstant, El Mussol incideix en l’alt potencial d’aquesta petita riera en procés de recuperació, després de les diferents actuacions de millora que s’han portat a terme, com per exemple la restauració del bosc de ribera que s’ha realitzat en els darrers anys.

Notícies relacionades