Drets

Ocupes per necessitat

L’ocupació d’habitatges per usar-los com a domicilis o com a espais socials obre un debat ciutadà i jurídic sobre la propietat privada, el dret a l’habitatge i els límits de les reivindicacions.

Pàgines