Consulta les ajudes que pots demanar per fer front a les factures d’electricitat, aigua i gas

Foto: Clara Ontañón

Els Serveis Socials de l’Ajuntament han participat aquest dimecres en la xerrada organitzada per la Comissió de Drets Socials del Consell de Barri de la Floresta anomenada Com ens afecta el clima a les nostres cases. La ponència ha girat entorn de l’estalvi energètic i la pobresa energètica a les llars i ha tingut l’assistència d’una quarantena de persones.

La primera part de la xerrada ha anat de la mà de Daniel Gambús, membre d’El Mussol, que ha exposat trucs i consells sobre com gastar menys electricitat amb els electrodomèstics de la llar. La segona part, ha anat conduïda per Antònia Albert, tècnica dels serveis socials de l’Ajuntament, que ha explicat els efectes perniciosos de la pobresa energètica per a la salut de les persones. A més, ha exposat un recull de les ajudes a les quals la ciutadania pot recorre en cas de pobresa energètica.

A continuació ennumerem les ajudes que s’han exposat durant la conferència. Per a obtenir més informació, adreceu-vos a l’oficina dels serveis socials de l’Ajuntament.

Bo Social

El Bo Social és un descompte fixat pel govern que té l’objectiu de protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica i personal de cada consumidor, el descompte pot ser del 25% o del 40%.

Per beneficiar-se’n, la persona consumidora ha de complir els requisits següents

1. Tenir contractada una potència igual o inferior a 10kW

2. Estar acollit a les modalitats de tarifa de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). És el tipus de contractació que s’aplica als consumidors per defecte, si no s’ha realitzat cap gestió o canvi.

3. Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

Els requisits per obtenir el descompte del Bo Social depenen del nivell de renda anual de l’usuari que ha de ser igual o inferior als següents límits:

- Si no forma part d’una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec seu: 1,5 vegades l’IRPM*

- Si hi ha una menor a la unitat familiar: 2 vegades l’IRPM*

- Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l’IPRM*

*IRPM anual 14 pagues vàlid per 2019: 7. 519,59 euros.

Aquests llindars s’incrementen 0,5 vegades l’IPREM si algun membre de la família té discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme, entre d’altres.

A més, els pensionistes que rebin la pensió mínima i totes les famílies nombroses podran comptar amb el Bo Social.

El descompte té una durada de dos anys, mentre es mantinguin les condicions. És a dir, les famílies que el van obtenir l’any 2017, quan va entrar en vigor, hauran de renovar-lo enguany a la companyia de referència.

Informe d’exclusió residencial

Les persones que estiguin en risc d’exclusió residencial poden demanar un Informe d’exclusió residencial als serveis socials. Si la persona sol·licitant compleix els requisits de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s’impedeixen els talls de subministrament d’aigua, d’electricitat o gas per part de l’empresa subministradora.

Protocol per a persones amb dependència energètica

El Servei Català de la Salut, el durant el gener de 2019, va engegar un nou protocol per protegir les persones amb dependència relacionada amb la salut. El protocol té l’objectiu de protegir a aquelles persones amb malalties cròniques que necessiten per al seu tractament dispositius amb connexió elèctrica i que per tant un tall de subministrament energètic tindria greus conseqüències per a la seva salut. Les persones afectades poden demanar un informe al seu centre d’atenció primària per entregar-lo a la companyia elèctrica.

Oficina Sant Cugat Sostenible

L’Oficina Sant Cugat Sostenible és un espai obert a tothom que ofereix informació i consells sobre sostenibilitat, orientació en les factures de la llum, aigua i gas. També organitzen activitats d’educació ambiental i donen informació sobre l’Agenda 21 local.

Ajuts econòmics per subvencionar les despeses de subministraments de la llar

És una iniciativa de l’Ajuntament dirigida a què les persones que estiguin en risc residencial es dirigeixin a l’oficina dels serveis socials. Des d’allà poden sol·licitar que l’administració es faci càrrec del pagament de factures de llum, aigua i gas.

Ajuts de subministrament per a gent gran

El projecte municipal pretén incentivar l’ús de la calefacció a la gent gran amb pocs recursos. La persona, que compleixi els requisits necessaris, rebrà una ajuda de fins a un 80% de la factura, amb un màxim de 200 euros. El subministrament utilitzat per a la calefacció ja pot ser d’electricitat, gas natural, butà i fins i tot llenya.

Reparació de manteniment a domicilis

L’Ajuntament proposa fer reparacions de manteniment a habitatges on no es disposen de recursos propis, ni econòmics, ni socials per poder-la realitzar. El projecte dels serveis socials de la ciutat té l’objectiu d’assumir petites reparacions de llars vulnerables per a que siguin eficients energèticament.

Altres administracions

El programa Vitamines per rehabilitar casa teva, engegat pel Consorci Metropolità de l’Habitatge, té com a objectiu oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana. Les bases de la convocatòria estableixen els llindars de rendes que ha de tenir una persona sola o una família per poder rebre l’ajuda. Si s’aprova, l’usuari recuperarà fins a un 40% de la despesa de la rehabilitació de la seva llar amb un màxim de 3000 euros. Per sol·licitar formar part de la convocatòria d’enguany es disposa fins al 28 de febrer de 2020 i s’ha d’accedir a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona efectua Auditories Energètiques a llars, derivades pels serveis socials municipals, en situació de pobresa energètica. L’auditoria dóna consells, formacions i assessorament a les llars perquè visquin d’una manera més eficient energèticament.

Notícies relacionades