L’assemblea oberta d’elCugatenc es marca els objectius de creixement del 2021

Foto: Aina Serra

La crisi de la COVID-19 ha afectat també elCugatenc, que ha acabat l’any 2020 amb la publicació de 880 articles i amb uns beneficis econòmics de poc més de 1.000 euros amb unes despeses totals de poc més 26.000 euros. Això ha estat possible per l’aplicació d’ajustos per fer front a la pandèmia, com ara un ERTO a la figura de comercial, una campanya intensiva de captació de noves subscripcions o la no-edició en paper dels monogràfics que corresponien al 2020. Així ho ha anunciat la comissió de gestió en l’assemblea oberta celebrada aquest dissabte al matí de forma telemàtica.

A més, el 2020 també ha estat un any clau per fer passos com presentar-se a la subvenció per l’edició en mitjans en català, preparar-se per poder presentar-se a concursos públics, mantenir l’increment de les retribucions aplicat durant l’any passat, crear nous formats com els vídeos per a les xarxes socials, els gràfics interactius o el minut a minut de seguiment de la pandèmia, aconseguir l’objectiu de subscripcions de persones i entitats marcat a l’assemblea oberta anterior i sistematitzar alguns canals de difusió.

Tot i l’increment del pressupost en gairebé 6.000 euros respecte al 2019, que s’ha repercutit sobre els sous, el pressupost de l’Avenir, eines per a la informació, associació editora d’elCugatenc, segueix lluny de les fites que permetrien consolidar l’estructura actual. El repte de seguir millorant les retribucions topa enguany amb una crisi econòmica que dificulta el creixement sostingut dels darrers anys i amb uns ingressos per publicitat que es mantenen estancats des de fa tres anys.

El repte del 2021 és aconseguir un increment lleuger dels ingressos perquè es pugui repercutir sobre les retribucions al 2021. La comissió de gestió, amb l’anàlisi de la comissió de comptabilitat, ha fet una previsió cauta per a l’any, conscients que la crisi econòmica pot dificultar el manteniment d’alguns ingressos i la captació de noves fonts de finançament.

Per aconseguir que elCugatenc segueixi creixent periodísticament i econòmica, les 25 persones que han assistit a l’assemblea han fet propostes com buscar més finançament públic que no condicioni l’activitat periodística, millorar el màrqueting i prioritzar-lo per sobre de l’activitat comercial, aplicar mesures i nous formats per arribar a nous públics –especialment a gent jove– o seguir treballant de la mà de les entitats per aconseguir més associacions subscrites –el que també permet fer del diari un espai de reivindicació i trobada d’aquestes–, entre d’altres.

La comissió de gestió ha pres aquestes propostes per analitzar-les i estudiar-ne la priorització i la seva implementació en el marc de la pròpia comissió, que d’ara endavant se celebrarà de manera oberta cada tercer dimecres de mes a les 18h. a Cal Temerari. Es permet així que la gestió d’elCugatenc sigui oberta també en el dia a dia del diari. L’assemblea oberta també ha servit per aprovat els comptes del 2020, que han tingut el vist i plau de totes les persones que s’hi han connectat.

A continuació pots veure la presentació de diapositives que recull el resum de tota l’activitat realitzada durant el 2020:

Notícies relacionades