És Sant Cugat una ciutat segura?

En els darrers mesos, com sempre que s’acosten les eleccions, sobretot municipals, el tema de la seguretat ciutadana és un dels assumptes de debat prioritari. Però cal fugir, almenys jo ho intentaré en aquest article, del que és la percepció de seguretat, que és el que podem extreure de les enquestes ciutadanes del que són els fets delinqüencials de forma objectiva. A banda del debat més polític que pugui haver sobre les formes de combatre aquesta inseguretat ciutadana, que ha de tenir en compte forçosament les dades objectives, ha d’existir una mirada més ampliada de les xifres que ens aporten els cossos i forces de seguretat de l’estat. En aquest cas les dades origen del meu article provenen del Ministerio del Interior i són les darreres existents del 2018 i el 2017 i que comprenen els 3 primers trimestres d’ambdós anys. A la web de la conselleria d’Interior no es pot accedir a aquestes dades d’una forma tant fàcil doncs la informació està introduïda per àrees bàsiques policials i la nostra ciutat no en té perquè depèn de la de Rubí.

Per situar-nos començaré per afirmar que a Catalunya les infraccions penals han augmentat en aquest període un 13%, a la província de Barcelona un 14,2% i a Sant Cugat un 5,1%. A Terrassa un 14,7%, a Sabadell un 5,3%, a Rubí un 7% i a Cerdanyola un 15,1%. Podem extreure d’aquestes dades doncs que la nostra ciutat és més segura que el conjunt del país i la província. Anem però a aquells indicadors de criminalitat que ens ajudaran a entendre millor aquesta percepció d’inseguretat que sembla existir a Sant Cugat i que els mitjans en general no ajuden a disminuir.

Hi ha en total 10 tipus diferents d’indicadors de criminalitat. Entre aquests a Sant Cugat hi ha una progressió en diferents direccions i que encara ens dona més pistes d’on tenim el problema i, fins i tot, quines poden ser les solucions. En la tipologia de delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària trobem que a Sant Cugat aquests han augmentat en el darrer any un 28,2%, passant de 78 a 100. A nivell català aquests han pujat un 4%, un 2,9% a la província, un 5% a Rubí (amb 84 el darrer any), un 21,5% a Terrassa (amb 220) i un 1,5% a Sabadell (amb 198).

En l’indicador de robatoris amb força a domicilis, que a Sant Cugat representen un 14,5% de les infraccions totals, en el darrer any han augmentat un 9,7%, de 432 a 474, 1,3 al dia. A les ciutats de referència de la comarca aquests delictes no són tant importants com a la nostra ciutat. A Rubí, a banda d’augmentar un 38%, s’hi comptaren 196. 371 es van comptar a Terrassa, amb un augment del 41,1% i 289 a Sabadell, amb una caiguda del 19,5%. A Catalunya aquesta infracció penal ha augmentat un 15,1% i a la província un 14,1%. Els casos de Sant Cugat representen un 2,5% dels de Catalunya i un 3,6% dels de la província. És una àrea de seguretat a tenir molt en compte i que ens consta que Mossos d’Esquadra hi estan destinant esforços operatius.

També han augmentat en el darrer any a Sant Cugat els robatoris amb violència i intimidació, un 8,3%, passant dels 96 del 2017 als 104 del 2018. A Catalunya aquest tipus ha incrementat un 6,8% i un 7,2% a la província. Per fer-nos una idea de la magnitud de la dada, hem de tenir en compte les dades del 2018 de Rubí (69), Terrassa (242) i Sabadell (257). En la primera i la tercera ciutat han disminuït aquests delictes un 13,8% i un 21,9%.

Pel que fa a aquells crims en els que la nostra ciutat ha viscut una “millora” podem ressaltar els de violència masclista, que han passat de 18 a 12 denunciats, tot i que han passat d’1 a 3 els d’agressió sexual amb penetració. El descens del 33,3% de Sant Cugat és una dada optimista si comptem que a Catalunya aquest delicte ha augmentat un 14,2%, un 15,9% a la província de Barcelona i un 35,7% a Rubí, per exemple.

Els altres tres indicadors que han millorat a Sant Cugat són els furts, amb un -10,8% (amb un total de 777 el 2018), les sostraccions de vehicles , amb un -21,8% (amb un total de 61) i el tràfic de drogues, amb un 58,3% menys (amb un total de 5). A Catalunya aquests delictes han pujat un 12,5%, un 2,9% i un 0,7%, respectivament, un 14,7%, un 2,3% i un 12,2% a la província i, a les ciutats de referència de la comarca, amb comportaments ben dispars. A Rubí, ciutat molt similar a nivell de quantitat de població, els furts són 523 (-0,8%), les sostraccions de vehicles 45 (-28,6%) i el tràfic de drogues 16 (+14,3%).

Si intentem doncs respondre a la pregunta del títol podríem dir que, en general, la seguretat ciutadana no ha empitjorat tant com a la resta del país, però que hi ha diversos àmbits en els que cal tenir una especial atenció perquè a més tenen una incidència clara en la percepció de seguretat i que són els delictes que tenen a veure amb les baralles (lesions i baralles tumultuàries) i els robatoris, tant els que són amb violència i intimidació com els que es realitzen amb força a domicilis. En els primers dos casos és evident que cal més presència i proximitat policial al carrer i en el segon, estratègies de control de les zones de la ciutat més vulnerables i que tenen a veure amb la urbanització dispersa així com amb la condició econòmica i social d’aquelles persones que hi viuen.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades