Sant Cugat viu de la construcció

Si la darrera "central de dades" que vaig escriure volia explicar el que gasta Sant Cugat en l'estructura de personal i, concretament, en la política i ho feia contextualitzant respecte a ciutats de les mateixes dimensions, avui vull fer-ho respecte els ingressos. La primera conclusió és que la ciutat en què som "viu" –ingressa molt més en altres paraules– dels ingressos provinents de la construcció o l'habitatge.

Fent una repassada al pressupost d'ingressos de Girona, Reus, Cornellà, Sant Boi, Rubí i Manresa, amb població entre el 75 i 100 mil habitants, copsem que el pressupost d'ingressos més elevat és el de Sant Cugat (125 milions), per sobre de Girona (122 M), Reus (107 M), Sant Boi (88 M), Rubí (80 M) i Cornellà i Manresa amb 76 milions. L'ingrés més important dels municipis és l'IBI, relacionat amb el valor dels habitatges. Sant Cugat ingressa per aquest concepte 46,5 M d'euros, un 39% més que la segona ciutat, Reus, amb 33,4 M d'euros. Si ho comptem respecte a la població, cada habitant de Sant Cugat paga d'IBI més de 500 euros l'any, per davant de Rubí, amb 357 euros i Manresa, amb 334 euros per habitant / any.

Aquest impost està estretament lligat al valor dels habitatges però també a l'índex de repercussió fiscal i a l'actualització de cadastre. És evident doncs que el preu de l'habitatge a la nostra ciutat està molt per sobre de la resta i la fiscalitat en aquest àmbit també. Però no només en aquest impost és on la nostra ciutat es diferencia de la resta. L'any 2016, darrer any del que tenim dades liquidades, Sant Cugat va recaptar més de 16 milions d'euros per plusvàlues, més del doble que la següent ciutat, Sant Boi, amb 7,3 milions i Rubí amb 6,2 milions. Aquesta dada respon també al preu de l'habitatge però sobretot a l'activitat immobiliària que hi va haver aleshores. Lligat a aquesta activitat hi trobem els ingressos per llicències urbanístiques i l'impost per construcció i obres, que en el cas de la nostra ciutat arriba a 2,4 milions d'ingrés, molt per sobre dels 1,8 de Girona o els 1,3 de Sant Boi.

Un dels impostos més importants en els ingressos municipals és el de circulació o IVTM. En aquest cas Sant Cugat no lidera el rànquing doncs ingressem 4,5 milions, per darrere de ciutats com Girona, amb 5,5 M, i Reus amb 5,3 M, i molt similar als 4,2 de Rubí i els 4,3 de Manresa. Això vol dir que no hi ha una imposició tant important com sembla sobre el parc mòbil de la ciutat que, segur, és un dels més importants del país. Un altre dels impostos importants és el d'activitats econòmiques que, amb la darrera reforma fiscal, se subscriu només a les empreses que facturen més d'1 milió d'euros. En aquest àmbit lidera el rànquing Girona amb més de 8 milions d'euros, seguida per Reus, Sant Cugat, Rubí i Cornellà, amb ingressos per sobre dels 4 milions d'euros.

Acabaré parlant de 3 tipus d'ingrés més. En primer lloc, el que obtenim per la gestió dels residus municipals. En aquest àmbit, Girona encapçala la llista de forma important amb més de 12 milions d'euros d'ingressos, el que suposa 122 euros per habitant / any. Per darrera hi trobem Reus amb 71 eur/hab, Manresa amb 70,5 eur/hab i Rubí amb 58 eur/hab. Sant Cugat ingressa 2,4 milions d'euros, el que equival a 27,2 eur/hab any. En aquest àmbit hi ha molt camí a recórrer en la via d'incentivar la bona gestió dels residus domiciliaris. Les multes de trànsit són també una font d'ingressos important per a un municipi. En aquest sentit, la ciutat líder és Girona, amb 3,3 M d'euros, seguida de Sant Boi, amb 2,3, i Rubí amb 2 milions. Sant Cugat ingressa per aquest concepte 1,3 milions. O conduïm millor o la policia no arriba a tot arreu.

I per acabar, una de les partides d'ingressos més importants que hi ha en un municipi és la que prové de l'Estat. El famós PIE. Aquesta transferència ve determinada per diferents impostos estatals que repercuteixen en els municipis en funció dels habitants, si són capitals, la composició socioeconòmica, etc. En aquest àmbit ens trobem amb que Sant Cugat és la ciutat que menys ingressa de les set ciutats estudiades. L'Estat ens ingressa 11,8 M d'euros, molt lluny dels 18,8 de Reus, els 16,4 de Sant Boi i els 16,1 de Rubí.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades