Qüestionar-se menjar carn

Cada any 53 mil milions d'animals moren per satisfer la demanda de les persones omnívores: porcs, gallines, pollastres, peixos, caps de bestiar, ovelles, conills, i molts altres, formen la llarga llista de víctimes dels animals humans.

Durant el segle XX la industrialització de l'explotació de la natura ha comportat al desenvolupament d'una pesca i ramaderia intensiva: a les granges industrials (també conegudes com granges de cria intensiva) els animals són criats i mantinguts perquè donin diversos productes per al mercat, principalment ous, llet i carn; a les granges productores de carn, els pollastres, porcs, caps de bestiar i molts altres animals són gestats, criats i alimentats, amuntegats, estabulats i immobilitzats perquè s'engreixin ràpidament i compleixin en pocs mesos la talla/pes necessaris per a ser considerats aptes per a "consum humà ". Després són transportats en camions a un tortuós viatge –gairebé pitjor que totes les seves vides– cap a l'escorxador. A les granges productores d'ous, les gallines també són amuntegades i obligades a posar una quota d'ous. Un cop passada la seva joventut o "eficiència productora" són igualment transportades a l'escorxador. I a les granges productores de llet, les vaques són obligades a parir vedells perquè produeixin llet. Les cries són arrabassades a la mare i criades per engreixar de carn (o si són femelles, passen a formar part de la granja lletera), mentre que la vaca està obligada a complir una quota de llet periòdica. Si no compleix l'estàndard, també és transportada a l'escorxador.

La vida i la mort d'aquests animals és un permanent infern: amuntegats, mutilats (per evitar el canibalisme que els produeix l'estrès dels estabularis), alimentats artificialment per engreixar en temps record, molts d'ells no veuen mai el sol; i viuen una curta vida marcada quan l'estàndard tècnic indiqui que estan preparats per ser pescats. Llavors són transportats a l'escorxador, on molts moren de manera dolorosa i poc acurada, ja que la matança i el ritme d'animals abatuts també està subjecte a productivitat.

La criança d'animals per a carn, llet o ous es divideix en diferents tipus de granja:

Un cop havent llegit tot això, que la majoria de coses ja les sabem però, o bé no ens importa o bé preferim mirar cap a una altra banda. Si som persones mínimament sensibles i empàtiques, se’ns hauria de remoure bastant l’estómac i reflexionar fins a quin punt volem participar de tot aquest engranatge o no...

Bibiana Navarro i Argelich, membre de la Plataforma Animalista de Sant Cugat (PAS)

Notícies relacionades