Publicitat

Noves mesures

Aquest mes de juliol ha transcendit les aproximacions dels partits polítics per crear un pacte d'estat en contra de la violència masclista amb un document consensuat al respecte malgrat que encara no s'ha aprovat per diferents discrepàncies.

Algunes d'aquestes mesures són en qüestió de les competències municipals. Recuperació, doncs, d'alguns ajuntaments en les competències de promoció per la igualtat entre homes i dones. També la creació d'unitats de suport i identificació de dones que passin per processos de maltractament.

Les dones maltractades ja no hauran de presentar denúncies per accedir a les ajudes socials i rebre acompanyament. Crec que és important el fet de no centralitzar tot en la denúncia, la denuncia ha de passar per un empoderament personal i aquí justament és on s'ha de fer l'èmfasi, empoderar per decidir.

L'home maltractador ja no tindrà l'atenuant de confessió per rebaixar pena.

Les persones que jutgin podran suspendre el règim de visites a pares maltractadors també prohibiran les visites a les presons d'aquests fills als pares condemnats. Malgrat que costa creure-ho és així, un pare que hagi matat a la mare en presencia dels menors tindrà dret al règim de visites a la presó, us imagineu? Preval el dret del pare però quin tipus de model es un pare que assassina en la presencia dels fills a la mare?

Encara no s'ha arribat a cap acord a dispensar de declarar a la dona en contra de l'agressor.

S'introdueixen les sancions a clubs esportius que facin apologia de la violència masclista o la consentin.

També hi haurà continguts específics sobre igualtat en els centres d'ensenyament, sense educació al respecte repetirem contínuament estereotips masclistes. L'educació psicoafectiva és fonamental per evitar patrons de submissió i agressió.

Es demana l'ampliació del concepte de violència de gènere en aplicació del conveni d'Istanbul que inclouen més delictes contra de les dones sense que hi hagi d'haver, present o passada, una relació de parella. Aquí estarien els matrimonis forçats i qualsevol atac a les dones.

Hi ha moltes més mesures amb la intenció de donar resposta i plantar cara a la violència masclista. Però això i tot el que es pugui fer de més de res servirà sense formació ni educació.

Perquè sense formació de totes aquelles persones que atenen a la víctima (advocats, jutges, treballadors socials, psicòlegs, mossos, personal administratiu, metges, infermeres...) no sabran el que tenen a mans i no sabran donar resposta a les necessitats de les dones. Sense personal adequat no es podrà portar a la pràctica, perquè podran haver lleis molt complertes però sense execució per manca de recursos.

Segurament haurem d'esperar al setembre per veure si hi ha consens i noves mesures. Però en el nostre entorn podem fer molt. Informa’t sobre aquest tema, quan més sàpigues amb més facilitat podràs detectar una relació abusiva, pròpia o d'alguna persona del voltant.

Maribel Guillamón, fundadora de Noestàsola

Notícies relacionades