Publicitat

L’atur, un problema estructural

Estudiant les darreres dades d’atur del mes d’agost arribo a la conclusió que la millora econòmica de la que alguns en treuen pit no arriba a peu de carrer. Acaba el mes d’agost i a la nostra ciutat hi ha 3.019 persones registrades a l’atur, un 8,23%. La taxa d’atur ha crescut un 3,7% respecte el mes anterior, més que a qualsevol altra ciutat important de la nostra comarca.

Aquestes dades tant fredes no fan més que incidir en el fet que és molt difícil donar la volta a la situació actual i que correm el risc de situar-nos en un atur crònic al que se li ha de donar resposta des de diferents fronts. Tant des de les polítiques de promoció econòmica, oferint incentius a les empreses per la contractació de persones aturades, com des de la formació d’aquelles persones que porten més temps a l’atur, millorant la seva ocupabilitat com, en molts casos, acompanyant-los en la dignificació del seu dia a dia.

A Sant Cugat hi ha 300 persones menys a l’atur que l’any passat però ens ha de preocupar que de les que tenen menys de 25 anys la gran majoria no estigui registrada. O bé perquè desconeixen la importància de ser-hi o bé perquè no li troben cap necessitat degut a la manca de viabilitat que dóna el servei d’ocupació. Només 130 nois i noies s’han registrat a la nostra ciutat, un 9% de tota la gent aturada, una xifra absoluta molt per sota de ciutats de la nostra envergadura.

Una altra de les vessants d’aquest problema que ens ha de preocupar és la dels desocupats sense cap prestació: 1.187, un 39,3% del total, per sota de la mitjana comarcal i provincial, un 46% i un 44,6% respectivament. Aquesta dada ha empitjorat respecte a anàlisis anteriors de l’Observatori de l’Ocupació comarcal, de la que no comptem amb dades a nivell local. Sabem que a nivell local i a nivell comarcal la taxa de cobertura de la desocupació està en un 60,7% i un 53,8%, respectivament i que al juny del 2008 estava en el 77,1%. Aquest mes ha millorat aquesta situació degut al descens de l’atur en els darrers 6 mesos però no per la millora de la situació de les prestacions, que es redueixen en gairebé 2.000 al Vallès Occidental. Al juny del 2016 es van concedir 32.427 prestacions, la xifra més baixa des de l’inici de la crisi econòmica. Massa gent a la intempèrie tenint en compte que hi ha molts més desocupats que aleshores.

Notícies relacionades