Transparència escanejada

Aquesta setmana he preparat un repàs al compte general de Valldoreix. No ho havia fet cap any encara però el portal de transparència de l’EMD, tot i les seues moltes mancances, m’ha facilitat la feina. També m’ha facilitat la feina que el compte general valldoreixenc, on es recull la liquidació del pressupost de l’any anterior, els deutes i el patrimoni, té només 115 pàgines davant les més de 2.000 que té el de Sant Cugat. Però això no és mèrit ni demèrit de l’EMD ni de l’Ajuntament. És una qüestió de competències i pes poblacional.

Per a la meua sorpresa, però, el compte general de Valldoreix és un document en pdf però escanejat. 155 pàgines en què la màxima interacció és passar pàgines de números avant i arrere. Parafrasejant la frase que Martin Scorsese va colar a The Wolf of Wall Street, números i números que grinyolen al cervell humà. Una enumeració seguida, constant, contínua, sense pausa, de pàgines gairebé idèntiques que, per no permetre, no permet ni cercar amb la pobra però eficaç combinació de tecles Ctrl + F. El compte general de Valldoreix és com una imatge només editable amb Gimp o Photoshop.

Algun cop he criticat el model de transparència de l’Ajunament que, darrere d’altes notes en estudis de transparència, publica document llargs i incomprensibles per a la ciutadania. Sempre he reivindicat que cal escolar l’Auditoria Ciutadana del Deute i els Observatoris Municipals Ciutadans i fomentar una transparència que, a través de les noves narratives digitals –gràfics interactius, cercadors especialitzats...–, convertisquen la transparència en un mecanisme real d’accés comprensible a la informació pública, i no des de la desconfiança amb les institucions sinó des del dret de qualsevol persona a conèixer què fa la seua institució més enllà de les comunicacions oficials i la publicitat, valga la redundància.

Si l’Ajuntament té encara aquest repte pendent, l’EMD està un pas per darrere. Si un ciutadà vol buscar una partida concreta o un element del patrimoni municipal, al compte santcugatenc pot fer una cerca dins del document, al valldoreixenc ha d’anar passant pàgines i pàgines fins trobar-ho. El problema, probablement, és que les administracions locals del nostre entorn contemplen el compte general com un tràmit a enviar a les institucions corresponents obviant que algú, potser, l’entén com una cosa que va molt més enllà d’un tràmit.

Jordi Pascual, periodista i cap de redacció d'elCugatenc

 

Notícies relacionades