Publicitat

El nou concurs d'emprenedoria social

Dimecres es va cloure la tercera edició del concurs d'emprenedoria que impulsa l'Ajuntament. elCugatenc, com a projecte participant, va tindre l'oportunitat d'explicar-se. Amb la nostra indubtable visió crítica havíem preparat un breu discurs per a demanar que de cara a edicions futures es milloraren alguns aspectes del concurs, el que no significa que no tinga aspectes positius. Però el govern ens va sorprendre amb un anunci: es farà un pla director per a alterar-lo de cara a la propera edició.

Davant d'això només vaig poder modificar la crítica constructiva, agrair l'esforç de voler canviar alguns aspectes –de fet, nosaltres mateixos els havíem plantejat punts de millora com a participants– i, sobretot, demanar que en la redefinició tinguem veu els protagonistes de les tres primeres edicions. No hi ha res més estúpid que intentar millorar una cosa sense conèixer l'opinió dels que han sofert els seus problemes.

El concurs de l'Ajuntament hauria de començar per entendre què és l'economia social. No pot ser que l'economiscisme prime tant que hi haja projectes de dubtosa vesant social. Una cooperativa té la capacitat (recuperant el que vaig dir en la presentació d'elCugatenc) de no tindre un propietari/burgés que aprofita el plustreball dels assalariats en benefici propi sinó que són els treballadors els que col·lectivament decideixen el futur de l'empresa. Això, en si, és fins i tot anticapitalista perquè els mitjans de producció queden col·lectivitzats.

Evidentment, hi poden haver empreses, sobretot xicotetes i mitjanes, que amb una estructura no cooperativa –o de Societat Laboral– poden aplicar esta democràcia interna basada en el treball i no en el capital aportat, això és indubtable. Ara bé, si acceptem que hi ha projectes mercantils tradicionals que poden tindre valors organitzatius interns de l'economia social, també hem d'acceptar que qualsevol projecte no pot ser cooperativa o, si ho és, pot trair els valors d'aquest tipus d'economia.

Reduir l'economia social a una forma d'organització és estúpid. Per exemple, una empresa armamentística des d'una perspectiva jurídica podria ser una cooperativa. Què tindria, però, d'economia social? Sí, beneficiaria les persones que volen matar, reprimir o coaccionar alhora que afectaria negativament a tota la resta. Alhora, pensar que l'economia social es redueix a beneficiar les persones també és un discurs bastant pobre. Només cal imaginar-se la millor de les empreses d'ajut a persones però dirigida per un únic home sense tindre en compte les voluntats dels treballadors.

Alhora, i això potser és una reflexió més enllà del concurs tot i que també li afecta, cal veure la pràctica dels projectes que es qualifiquen d'economia social per la seua forma jurídica. Té sentit considerar economia social una empresa amb tractes de favor per una administració pública (més encara si hi ha diners públics pel mig)? Té sentit dir economia social a una empresa que amb la màxima democràcia interna decideix autèntiques aberracions per al territori? I així podríem seguir preguntant.

Per tant, el nou concurs d'emprenedoria social ha de ser capaç de ser d'economia social, d'escoltar els participants i d'ajustar-se a les seues necessitats. L'anunci de la bianualitat és, en part, preocupant perquè s'ha de veure com es porta. D'una banda, redueix a la meitat els projectes que puguen reeixir i, d'altra, s'ha d'estudiar bé, per exemple, l'assessorament perquè no pot ser que es mantinga dos anys en els mateixos termes. També s'hauria d'igualar l'ajut paral·lel via contractes o proves pilot amb l'administració que es donen a cada projecte per a què ningú se senta menystingut o es creen greuges comparatius.

Hi ha, per tant, moltes qüestions a abordar. L'anunci no es pot quedar en un anunci i el pla director en una redefinició interna. Aprofite este article per a reiterar a la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Joana Barbany, la nostra voluntat de participar d'alguna manera en la redefinició per a què l'economia social siga social i cresca com es mereix, entre tots.

Notícies relacionades