Els secrets de la motivació

Què és el que ens impulsa a aconseguir alguna cosa? Què és el que fa que siguem perseverants per aconseguir el nostre objectiu?

Un dels elements més importants que fa que vulguem i lluitem per assolir o aconseguir alguna cosa és la motivació. Però com funciona i quins mecanismes té?

Conèixer els mecanismes de la motivació ens pots ajudar molt a entendre com funcionem i a poder assolir els nostres desitjos i objectius d’una forma més fàcil. Entendre'ls fa que tinguem una eina a les nostres mans per poder fer allò que ens proposem i volem fer.

La motivació està formada per 3 elements:

- Els desitjos/necessitats: que són totes aquelles coses que ens impulsen a aconseguir alguna cosa.

- El valor: aquella qualitat física o emocional que té una cosa i que fa que sigui important per nosaltres

- Els facilitadors: són tots aquells recursos interns i externs que necessitem per realitzar el nostre objectiu.

Tots aquests elements que componen la motivació són claus per poder-la mantenir i lluitar pels nostres propòsits: primer hem de voler i desitjar una cosa, aquella cosa ha de ser prou important per a nosaltres com per lluitar per ella i voler-la aconseguir, i per últim hem de tenir molt clar quins recursos necessitem per assolir el nostre objectiu.

Una altre aspecte que s’ha de tenir en compte relacionat amb la motivació és saber diferenciar entre el que és la motivació espontània i la dirigida. La motivació espontània és aquella que ens surt sola, no implica un esforç de voluntat perquè ja de per si és gratificant per nosaltres.

En canvi, la motivació dirigida és aquella motivació que ens pot implicar en certs moments un esforç i una perseverança per poder assolir el nostre propòsit. Un exemple molt clar seria el d'una persona que vol perdre pes: posem que aquesta persona ha decidit que per perdre pes el que ha de fer és una dieta i, sobretot, esport. Evidentment, haurà de reduir certs plaers i canviar certs hàbits que amb esforç i força de voluntat ho podrà fer. Que és el que fa que mantingui aquesta motivació dirigida? Primer de tot està complint un desig (posem en aquest cas que sigui per millorar la seva salut), té un valor per a ell (aquest objectiu de perdre pes és important per a ell), i ha de tenir molt clar quins facilitadors necessita (els recursos interns: constància, voluntat, perseverança, responsabilitat..., i els recursos externs: portar una dieta, anar al gimnàs, anar acompanyat d'un professional si fos el cas...). Però en el fons...Què creieu que fa que aquesta persona mantingui la motivació? Sobretot pensar què li aportarà aconseguir aquest objectiu, què guanyarà assolint-lo? En aquest cas doncs podria ser salut, autoestima, satisfacció, sentir-se millor amb ell mateix...

Molts cops en posem propòsit i metes i no les complim, o comencem i les deixem a mitges... això passa perquè perdem l'objectiu de vista. Perdem el que ha fet que ens ho posem com a propòsit, i si perdem aquest element és molt probable que la meta es quedi sense assolir.

És molt important que sempre que ens proposem un objectiu, tinguem clar què és allò que ens impulsa a voler-ho aconseguir, però sobretot i encara més important, pensar què ens aportarà i que obtindrem quan el tinguem assolit.

Eulàlia León, coach personal i treballadora social a Actua

Notícies relacionades