En positiu

L'adolescència és una etapa carregada de canvis i d'alteracions biològiques, emocionals, relacionals i cognitives. Molt sovint relacionem l'adolescència i els canvis que comporta amb conductes i característiques no sempre positives: consum de drogues, promiscuïtat, relacions sexuals sense protecció, embarassos no desitjats, delinqüència, conductes antisocials, etc..

És veritat que aquestes conductes estan presents en aquesta etapa, però són aquestes les característiques principals que descriuen als joves? Fins a quin punt estem estigmatitzant aquest col·lectiu? I fins a quin punt estem perpetuant aquesta perspectiva?

La visió que tenim de l’adolescència sovint és massa dramàtica: l’experimentació de la sexualitat i les drogues la veiem com promiscuïtat i drogodependència, els problemes acadèmics amb el fracàs escolar, la indisciplina amb conductes antisocials.

La societat i sobretot el món adult moltes vegades té un concepte de l’adolescència adulterada per uns prejudicis que existeixen des de fa molt temps. Això ha creat que, en certa manera, ens centrem en els problemes que porta aquesta etapa i en fer intervencions que eliminin aquestes conductes, sense tenir en compte la importància de promoure el seu desenvolupament per ajudar-los a convertir-se en persones actives i participatives que formaran part i construiran la nostra societat en un futur.

Des de fa uns anys ha aparegut un nou concepte sobre l’adolescència centrat en una perspectiva dels joves com a recursos a desenvolupar i no com a problemes que s’han de resoldre.

Així doncs ens trobem actualment en una etapa de transició entre dos paradigmes: un model enfocat en eliminar i prevenir conductes poc acceptades socialment, envers un model centrat en els aspectes positius i en ajudar en el creixement i desenvolupament de la persona, treballant competències i habilitats.

Poden existir l’una sense l’altra? Doncs creiem que no. Les dues són importants i complementàries, però actualment estem enfocats sobretot en l’antic paradigma de centrar-nos en els problemes i dèficits. De què ens serveix eliminar i prevenir les problemàtiques i les conductes negatives d’aquest col·lectiu sense donar les eines i recursos necessaris pel seu desenvolupament?

Fomentar una adolescència saludable és promoure una adequada transició a la vida adulta, no només evitant comportaments negatius, sinó promovent el benestar i competències que necessitaran per convertir-se en adults.

Com ho podem fer?

Primer de tot hem de tenir clar que una persona es desenvolupa en diversos entorns, i la conducta individual i social no es pot reduir únicament a influències genètiques i a l’etapa biològica en la qual es troba, sinó en el context on es desenvolupa la persona (família, institut, comunitat, la cultura de la societat on viu…). Per això mateix, els nois i les noies tindran un desenvolupament positiu si estan implicats en un seguit de relacions saludables amb el seu entorn.

Per aconseguir-ho tots els agents relacionats en el seu desenvolupament (adults, família, professors, instituts, iguals) han d’estar implicats i disposar dels recursos necessaris per poder-ho fer tant en l’àmbit personal, familiar com comunitari.

En l’adolescència és molt important poder acompanyar als joves en aquest procés proporcionant-los eines i recursos per promoure les diferents àrees de creixement de la persona: l’àrea social (treballant l’assertivitat, les habilitats socials, de resolució de conflictes), l’àrea de desenvolupament personal (l'autoestima, l'autoconcepte, l'autonomia), l’àrea cognitiva (la capacitat d’anàlisis, saber prendre decisions, la creativitat), i l’àrea emocional (l'empatia, aprendre a entendre les pròpies emocions i la dels altres..).

És d’aquesta manera, donant eines i recursos, com els joves podran desenvolupar-se d’una manera òptima i tindran la capacitat per poder reduir aquestes conductes i problemàtiques negatives que tant ens preocupen.

Aconseguir-ho és responsabilitat de tots perquè, si més no, ells són el nostre futur.

 

Eulàlia León,

treballadora social i coach

Notícies relacionades